Miasto Łódź będzie współpracowało z Uniwersytetem Łódzkim i AZS Łódź w zakresie promowania programu kariery dwutorowej „Studia i Sport w UŁ”. W środę list intencyjny rozpoczynający tę współpracę został podpisany przez Rektor UŁ prof. Elżbietę Żądzińską i wiceprezydent Łodzi Joannę Skrzydlewską.  

Program adresowany jest do młodych sportowców, którzy chcą kontynuować swoją karierę i jednocześnie podjąć interesujące ich studia. Projekt został zainaugurowany w roku akademickim 2022/2023 i jest efektem wielomiesięcznej pracy zespołu ds. sportu akademickiego na UŁ.

– Nad programem „Studia i sport w UŁ” pracowaliśmy od początku kadencji. Bardzo się cieszymy, że udało się go wprowadzić i że gościmy w murach Uniwersytetu Łódzkiego młodych sportowców, których wspieramy między innymi poprzez elastyczny program studiów już od pierwszego roku nauki czy bezpłatne miejsca w akademiku. Chcemy, aby uczestnicy programu mogli się rozwijać w obu obszarach – studiować na wybranym przez siebie kierunku studiów i jednocześnie wyczynowo uprawiać sport. Sportowcy i naukowcy mają ze sobą wiele wspólnego. Są to osoby z pasją, niezwykle pracowite, które nie boją się wyzwań, a przypadku niepowodzeń nie poddają się i podejmują kolejne wyzwania. Łączy nas bardzo wiele i dlatego cieszę się, że mogliśmy wprowadzić taki program. Pełni on istotną rolę także ze względu na to, aby młodzi ludzie zostawali w Łodzi – mówiła Rektor prof. Żądzińska.

Zainicjowana przez podpisanie listu intencyjnego współpraca ma pozytywnie wpłynąć na rozwój programu, a jednocześnie wzmocnić wizerunek Łodzi jako miasta przyjaznego młodym sportowcom. Inicjatywa podjęta przez uczelnię wpisuje się doskonale w działania, jakie władze miasta podejmują dla wsparcia zawodników łódzkich klubów.     

– Swoją wypowiedź rozpocznę od jednego ważnego słowa – dziękuję. Dziękuję Uniwersytetowi Łódzkiemu za wprowadzenie na uczelni programu kariery dwutorowej. Czekaliśmy na to wiele lat i wdrożenie programu stanowi uzupełnienie działań miasta Łodzi, które wspiera ambitnych, młodych i uzdolnionych sportowców poprzez przyznawanie nagród i stypendiów sportowych. To dobry magnes do zachęcania zawodników do pozostawania w Łodzi i reprezentowania łódzkich klubów na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej – przyznała wiceprezydent Łodzi, Joanna Skrzydlewska.  

Głównym celem projektu „Studia i sport w UŁ” jest stworzenie sportowcom warunków do studiowania tak, aby nie musieli rezygnować z nauki ze względu na chęć kontynuowania kariery sportowej.

– Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy często stają przed dylematem – kariera sportowa czy nauka na uczelni. Dzięki tej inicjatywie mogą połączyć obie aktywności – trenować wyczynowo i jednocześnie studiować na znakomitej uczelni, jaką jest Uniwersytet Łódzki. Cieszę się, że miasto Łódź będzie mogło wspierać Uniwersytet Łódzki i AZS Łódź w promocji tego programu. Liczę na to, że w kolejnych latach liczba studentów w programie będzie coraz większa i że dzięki temu projektowi będziemy zachęcać sportowców z całego kraju do wybierania Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego. Mam nadzieję, że program przyniesie nam kolejne medale, chwile wzruszeń i radości z sukcesów sportowych – dodała.

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ prof. Alina Wróbel, w którym odbyła się uroczystość liczy, że program zachęci sportowców do studiowania na Uniwersytecie Łódzkim, szczególnie, że zapewnia on nie tylko wsparcie bytowe i finansowe, ale także organizacyjne. 

– Połączenie wyczynowej aktywności sportowej z tokiem studiów jest wyzwaniem, ale zaangażowanie władz miasta w ten program daje nam nadzieję, że będzie on efektywny i przyniesie pożytek nie tylko uczelni, ale całej aglomeracji łódzkiej. Mam nadzieję, ze „Studia i sport w UŁ” to będzie ten program, który zachęci do wybierania naszej uczelni. Jego uczestnicy programu mogą liczyć na udogodnienia związane z tokiem studiów takie jak indywidualna organizacja studiów czy elastyczne podejście wykładowców do uzyskiwania zaliczeń czy realizowania przedmiotów. To największy atut dla tych, którzy chcą realizować tok studiów – często uczestniczenie w zajęciach jest problemem, bo sportowcy biorą udział w zgrupowaniach czy zawodach. Otwartość i elastyczność dotyczy kształcenia na wszystkich kierunkach, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych – mówiła prof. Alina Wróbel.

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie podkreślają jego beneficjenci, zwracając uwagę przede wszystkim na możliwość indywidualnej organizacji studiów.

– Bardzo się cieszę, że jestem członkiem programu, który pomaga w studiowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Kiedy wyjeżdżam na zgrupowania nie muszę się martwić o zaliczenia czy nieobecności na zajęciach, ponieważ po powrocie mogę umówić się indywidualnie z wykładowcą. To pozwala skupić się na sporcie – mówił lekkoatleta Jakub Augustyniak, akademicki mistrz Polski na 800 m.  

Nie bez znaczenia dla uczestników programu pozostają wspominane kwestie bytowe.

– Przyjechałam na studia do Łodzi z Rzeszowa, sama mieszkam w akademiku i teraz dzięki programowi otrzymaliśmy pomoc związaną ze zwolnieniem z opłat. Myślę, że dla młodych sportowców, którzy będą chcieli rozpocząć naukę na Uniwersytecie Łódzkim to duże wsparcie, bo nie wszystkich stać na wyjechanie z rodzinnego miasta i kontynuowanie kariery sportowej i naukowej – dodała lekkoatletka Klaudia Wojtunik, multimedalistka AMP i MP.

Płotkarka AZS Łódź jest studentką studiów drugiego stopnia i stanowi znakomity przykład udanego łączenia studiów i uprawiania wyczynowego sportu na najwyższym poziomie.

– Studiuję na Uniwersytecie Łódzkim już od trzech lat i nie miałam do tej pory żadnych problemów. Spotykałam się z dużą życzliwością, przychylnością i wyrozumiałością wykładowców, kiedy w związku z moimi licznymi wyjazdami nie mogłam uczestniczyć w zajęciach czy zaliczeniach. Bez wątpienia swoje sukcesy w ostatnich latach zawdzięczam także Uniwersytetowi Łódzkiemu – podkreślała Wojtunik.

Dla kolejnej z lekkoatletek, Aleksandry Nowakowskiej wdrożenie programu okazało się być szansą na kontynuowanie kariery sportowej.

– Gdyby nie program „Studia i sport w UŁ” prawdopodobnie zakończyłabym już swoją karierę sportową po ostatnim sezonie letnim. Jednak dzięki temu, że kontynuowałam treningi w końcu zdobyłam swój upragniony medal mistrzostw Polski jako trójskoczkini i przełamałam złą passę czwartych miejsc – mówiła medalistka lutowych HMP w trójskoku.

Program jest realizowany we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym – AZS Łódź i Klubem Uczelnianym AZS Uniwersytetu Łódzkiego. AZS ma możliwość wsparcia finansowego sportowców-studentów. Jednocześnie beneficjenci programu są członkami Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Łódzkiego i będą reprezentować uczelnię w zawodach akademickich, przede wszystkim w Akademickich Mistrzostwach Polski.    

– Władze Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego dają szansę łódzkim sportowcom na to, aby nie uciekali z naszego miasta, ale kontynuowali tutaj swoje kariery. Cieszę się, że dzięki współpracy z uczelnią także AZS Łódź wspiera sportowców objętych programem. Dzisiejszy dzień to ogromne święto dla łódzkiego sportu akademickiego – z entuzjazmem o projekcie wypowiadał się prezes AZS Łódź dr Lech Leszczyński.

Obecnie programem objęci są reprezentanci dziewięciu dyscyplin sportu – futsalu, hokeja na trawie, judo, kickboxingu, kolarstwa, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa alpejskiego i piłki nożnej.

– Podstawowe cele działalności uczelni to kształcenie i nauka. Chcę, żeby ważna była także trzecia ścieżka – sport akademicki, która w moim przekonaniu jest istotna dla wszechstronnego rozwoju studentów. Do programu zakwalifikowało się 33 sportowców, obecnie jest nim objętych 27 osób, ponieważ zawodnicy muszą spełniać pewne warunki, aby pozostać w programie – zauważył pełnomocnik Rektor UŁ ds. sportu dr Jarosław Grabarczyk.   

Goście uczestniczący w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego zgodnie podkreślali, że atutem Uniwersytetu Łódzkiego jest bogata oferta edukacyjna i możliwość wybrania przez sportowców dowolnego kierunku studiów, który będzie odpowiadał ich zainteresowaniom. Od tego roku akademickiego wśród kierunków studiów na UŁ jest wychowanie fizyczne, prowadzone przez Centrum Pedagogów Sportu na Wydziale Nauk o Wychowaniu. To znakomita wiadomość dla sportowców, którzy będą chcieli zostać przy wychowaniu fizycznym i sporcie po zakończeniu kariery.

– Wprowadzenie programu kariery dwutorowej zbiegł się w czasie z dwoma ważnymi wydarzeniami na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze z nich to oddanie nowego budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu, w którym się znajdujemy, dzięki czemu nasi studenci mają lepsze warunki do studiowania na czterech kierunkach – psychologii, pedagogice, pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wychowaniu fizycznym i zdrowotnym. Na wychowaniu fizycznym kształcimy nie tylko sportowców wyczynowych, ale szeroko rozumiane kadry kultury fizycznej w centrum Polski. Nie mieliśmy do tej pory takich możliwości. – mówiła prof. Jolanta Kowalska z Centrum Pedagogów Sportu, współautorka programu.  

Więcej o programie „Studia i sport w UŁ” pisaliśmy tutaj.

Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie Uniwersytetu Łódzkiego.

Fot. Maciej Andrzejewski/Uniwersytet Łódzki