W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie wręczono nagrody Polskiej Akademii Olimpijskiej “Logos Olimpijski 2022” dla autorów najlepszych publikacji i rozpraw z zakresu nauk humanistycznych, społecznych oraz podejmujących zagadnienia olimpizmu i edukacji olimpijskiej. Kapituła obradująca pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbigniewa Dziubińskiego wyróżniła dzieła powstałe w okresie 2018-2021.

Po raz pierwszy w historii kapituła przyznała nagrody “Logos Olimpijski” w kategorii publikacji książkowych. Wśród laureatów znalazł się prof. dr hab. Ryszard Wryk, wiceprezes Organizacji Środowiskowej AZS Poznań, wyróżniony za monumentalną pracę Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018, opublikowaną w 2018 roku. Książka w encyklopedyczny sposób prezentuje postaci wszystkich 225 poznaniaków, którzy reprezentowali barwy Polski na letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich do 2018 roku.

W uroczystości, w trakcie której nagrodzeni twórcy otrzymali medale i okolicznościowe dyplomy, licznie uczestniczyli olimpijczycy i działacze ruchu olimpijskiego, a także reprezentanci środowisk naukowych i literackich z całej Polski. Laureaci przyjęli wyróżnienia z rąk prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzeja Kraśnickiego oraz przewodniczącego Polskiej Akademii Olimpijskiej, Józefa Lipca.

Prof. dr hab. Ryszard Wryk jest emerytowanym pracownikiem naukowym Wydziału  Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorem m. in. 11 monografii i wielu artykułów. Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, od 2016 roku Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego. Pełnił m. in. funkcję prezesa AZS Poznań.

Autor: Piotr Kuś, foto: Włodzimierz Włoch (PKOl)