– Realizacja tych przedmiotów w formie zajęć indywidualnych daje nam wykładowcom, duże możliwości dostosowania programu realizowanego w trakcie trwania przedmiotu do dyscypliny i zainteresowań, które reprezentuje student. Program Narodowej Reprezentacji Akademickiej od strony studenta umożliwia mu zorganizowanie studiów w taki sposób, aby w nie kolidowały z karierą sportową, wręcz było dostosowane do tej kariery – mówi kierownik pracowni wibroterapii.