– Uważam że to jest genialny program. Wielu sportowców nie miałoby możliwości, aby uczestniczyć w zajęciach. Studenci-sportowcy łączą się ze mną z różnych części świata i mam możliwość przeprowadzenia z nimi wykładów oraz przeprowadzenia zaliczeń. Tylko i wyłącznie dzięki takiej formie ci studenci mogą realizować się i studiować na naszej uczelni – mówi Prodziekan ds. kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych AWF w Krakowie.