AZS z projektami Erasmus+ Sport!

0
510

Po wielu miesiącach oczekiwań opublikowane zostały rezultaty konkursu w ramach akcji Sport w programie Erasmus+. Zaakceptowany został wniosek AZS dotyczący dofinansowania Europejskich Igrzysk Akademickich Łódź 2022. Pozytywne wyniki otrzymały również kluby AZS, które włączyły się w różne działania projektowe – AZS AWFiS Gdańsk oraz AZS Warszawa.

Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej EACEA otrzymała w tym roku rekordową liczbę wniosków. Łącznie zgłoszono ponad 1300 projektów sportowych w trzech różnych naborach: mała współpraca partnerska, duża współpraca partnerska i niekomercyjne wydarzenia sportowe. Budżet tegorocznych projektów wynosił 41 mln euro. Pozwoliło to na dofinansowanie ok. 270 projektów, w tym trzech, w których aktywny udział brać będą kluby AZS.

450 000 euro dofinansowania otrzymał projekt wspierający organizację Europejskich Igrzysk Akademickich, które będzie gościć Łódź w lipcu tego roku. Projekt ma na celu promowanie rozgrywanych tam dyscyplin dla osób z niepełnosprawnościami, jak i realizację programu liderskiego. Do współpracy zaproszeni zostaną liderzy z klubów AZS w całej Polsce, mogący zdobyć międzynarodowe doświadczenie na wydarzeniu w Łodzi.

Zaakceptowany został również projekt AZS Warszawa, pierwszy projekt Erasmus+ koordynowany przez tę jednostkę. Projekt dotyczy sportów zimowych i rozwoju inicjatywy AZS Winter Cup. Partnerzy ze Słowenii i Holandii wspólnie wypracowywać będą plan promocji dyscyplin zimowych w sporcie akademickim. Drugi z klubów akademickich, AZS AWFiS Gdańsk przez kolejne lata będzie partnerem projektu w ramach dużej współpracy partnerskiej, koordynowanego przez Polski Związek Żeglarstwa. Projekt DigSail dotyczy e-sportu, a w szczególności e-żeglarstwa.

Projekty europejskie mogą być szansą na rozwój i wzbogacenie działalności klubów i organizacji sportowych. O różnorodnych możliwościach pozyskania dofinansowania pisaliśmy wcześniej tutaj. Tegoroczny termin składania wniosków to 23 marca 2022 r.