AZS Wilkasy zaprasza na żeglarskie szkolenia instruktorskie i kurs na patent żeglarza jachtowego. Zajęcia odbędą się w dniach 19-28 kwietnia.

Komisja ds. sportu powszechnego i szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego i Akademicki Związek Sportowy zapraszają na szkolenia instruktorskie, które odbędą się w ośrodku Akademickiego Związku Sportowego w Wilkasach – Licencjonowanej Szkole Żeglarstwa PZŻ nr 5.

Kursy są organizowane w ramach cyklu centralnych kursów instruktorskich AZS. Kurs prowadzić będzie doświadczona i profesjonalna kadra instruktorska PZŻ. Zajęcia będą odbywały się w formie zajęć praktycznych, teoretycznych i warsztatowych. Podczas kursu będzie również możliwość uzyskania uprawnień opiekuna wypoczynku dzieci i młodzieży – wychowawcy kolonijnego.

NAUCZYCIEL ŻEGLOWANIA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:
– ukończone 18 lat,
– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
– posiadanie stopnia żeglarza jachtowego lub wyższego stopnia żeglarskiego,
– zdanie z wynikiem pozytywnym sprawdzianu dopuszczającego z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego,
– posiadanie umiejętności pływania potwierdzonej odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
Nauczyciel żeglowania jest uprawniony do:
– praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie – pod nadzorem KWŻ,
– samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej,
– prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólnożeglarskich.
Koszt kursu na nauczyciela żeglowania PZŻ:
3000 zł kurs z zakwaterowaniem w domku i pełnym wyżywieniem,
2300 zł kurs z zakwaterowaniem na jachcie i pełnym wyżywieniem,
1800 zł kurs bez zakwaterowania i wyżywienia.
Poza wyszczególnionymi wyżej rzeczami cena zawiera: ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów. Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej NŻ – 375 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 280 zł, kosztów podróży.
Opłaty za całe szkolenie (bez egzaminu) należy dokonać na konto Akademickiego Związku Sportowego COSA Oddział w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem „kurs Instruktorski PZŻ 2024 – imię i nazwisko” do dnia 14.04.2024 r.
Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 700 zł.

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbRZVaWLp1hJFWJKq0_pJSq9YzpfFcqTjMjrgbG0t0p4uoCw/viewform

INSTRUKTOR ŻEGLARSTWA PZŻ

Warunki uczestnictwa w kursie:
– ukończenie 24 lat,
– posiadanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiadanie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
– posiadanie stopnia co najmniej jachtowego sternika morskiego,
– posiadanie stopnia co najmniej sternika motorowodnego,
– posiadanie udokumentowanego stażu instruktorskiego w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum sześć kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych.
Instruktor żeglarstwa jest uprawniony do:
– organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
– potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
– pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
– pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.
Koszt kursu na instruktora żeglarstwa PZŻ:
3000 zł kurs z zakwaterowaniem w domku i pełnym wyżywieniem,
2300 zł kurs z zakwaterowaniem na jachcie i pełnym wyżywieniem,
1800 zł kurs bez zakwaterowania i wyżywienia.
Poza wyszczególnionymi wyżej rzeczami cena zawiera: ubezpieczenie, szkolenie, materiały szkoleniowe, czarter jachtów. Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej NŻ – 505 zł, opłaty za kurs wychowawcy kolonijnego – 280 zł, kosztów podróży.
Opłaty za całe szkolenie (bez egzaminu) należy dokonać na konto Akademickiego Związku Sportowego COSA Oddział w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488 tytułem „kurs Instruktorski PZŻ 2024 – imię i nazwisko” do dnia 14.04.2024 r.
Warunkiem wpisania na listę uczestników kursu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 700 zł.

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbRZVaWLp1hJFWJKq0_pJSq9YzpfFcqTjMjrgbG0t0p4uoCw/viewform

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich, szczególnie studentów i członków AZS, którzy chcą uzyskać uprawnienia na 10-dniowym kursie w trybie stacjonarnym.
Patent żeglarza jachtowego upoważnia do:
– prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych bez ograniczeń,
– prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych a na pozostałych wodach morskich do 2 mil od brzegu w porze dziennej.
Koszt kursu jest uzależniony od wariantu zakwaterowania (od 2200 zł). Możliwa płatność w ratach: 1 rata 500 zł do 25.02.2024, 2 rata 1000 zł do 31.03.2024, pozostała kwota w dniu przyjazdu.
Cena zawiera: 8 dni szkolenia na jachcie + 1 dzień egzaminu, 9 noclegów według wybranego wariantu,  3xdziennie wyżywienie w restauracji hotelowej AZS Wilkasy (od kolacji w dniu 14.04 od obiadu w dniu 23.04), kadrę szkoleniową (IŻ i NŻ/MIŻ PZŻ), czarter jachtu i sprzątanie końcowe, wykłady z teorii,  możliwość wypożyczenia książki do nauki teorii, t-shirt, ubezpieczenie NNW.
Cena nie zawiera: opłaty egzaminacyjnej do PZŻ (250 pln, dla osób do 26 r.z. -50% z legitymacją osoby uczącej się)
Opłaty za całe szkolenie należy dokonać na konto Akademickiego Związku Sportowego COSA Oddział w Wilkasach numer 33 1090 1098 0000 0001 4380 4488.

Zgłoszenia: https://forms.gle/RdTRejehS1MHf1qv8

INFORMACJE:
• KWŻ Jacek Jarzyna (IŻ PZŻ nr 5870)
• kierownik szkolenia Marek Szlachta (MIŻ PZŻ nr 3808) +48 87 428 0 702 lub +48 535-091-957 lub marek.szlachta@azs-wilkasy.pl
PROGRAM:
19.04.2024
• od 17:00 – zakwaterowanie
• 19:00 – kolacja
• 20:30 – spotkanie organizacyjne (salka szkoleniowa)
20-27.04.2024
• 8:00 – postawienie bandery
• 8:15 – śniadanie
• 9:00 – 12:30 – I blok zajęć
• 13:00 – obiad
• 14:00 – 17:00 – II blok zajęć
• 18:00 – kolacja
• 20:00 – opuszczenie bandery
• 20:15 – 22:00 – zajęcia teoretyczne
28.04.2024
• 8:00 – postawienie bandery
• 8:15 – śniadanie
• 9:00 – 11:00 – egzamin teoretyczny
• do 11:00 – wykwaterowanie
• 11:30 – egzamin praktyczny
• 13:30 – zakończenie egzaminu
• 14:00 – obiad
Program może ulec zmian w zależności od warunków pogodowych.