Realizatorzy międzynarodowych projektów poszukiwani!

0
406

W styczniu rozpoczęła się realizacja trzech projektów Erasmus+, w których uczestniczy Akademicki Związek Sportowy. To otwiera nowe perspektywy przed członkami AZS – właśnie rozpoczęła się rekrutacja do grup roboczych, wspierających pracę nad projektami. Dla azetesiaków będzie to ogromna szansa na zdobycie międzynarodowego doświadczenia z zakresu realizacji projektów oraz ich tematyki.

Akademicki Związek Sportowy zaangażowany jest w realizację trzech projektów w ramach programu Erasmus+ finansowanego przez Komisję Europejską. Każdy z nich dotyczy innego aspektu związanego ze sportem studenckim. Czas realizacji wszystkich projektów to styczeń 2021 – grudzień 2022.

Pierwszy z nich, napisany i koordynowany przez AZS, dotyczy rozwoju Akademickich Mistrzostw Polski. Inicjatywa „(Uni)ted forces to support the education of (Uni)versity sport comm(Uni)ty (Uni4S)” dzięki współpracy z innymi europejskimi organizacjami ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które pozwolą na dalszy rozwój rozgrywek. Celem jest również stworzenie materiałów, które w późniejszym czasie będą mogły służyć organizatorom AMP. Partnerami w tym projekcie są: EUSA – Europejska Federacja Sportu Studenckiego, Studenten Nederland – Holenderska Federacja Sportu Studenckiego oraz AZS Warszawa. W ramach projektu odbędzie się siedem międzynarodowych spotkań. Na to zadanie przeznaczono dofinansowanie w wysokości 50 700 euro.

Drugi projekt koncentruje się zagadnieniach wolontariatu oraz rozwoju i promocji piłki ręcznej plażowej. Projekt „Be(ach) Volunteer, Be(ach) fair! (VolFair)”, koordynowany przez Akademicki Klub Piłki Ręcznej Plażowej w Zagrzebiu, ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie wolontariatu sportowego, szczególnie w odniesieniu do piłki ręcznej plażowej jako rozwijającej się dyscypliny sportu. Pozostali partnerzy to EUSA oraz Stichting Camelot Beachhandball Tournament, organizator jednego z najważniejszych turniejów piłki ręcznej plażowej w Europie. W ramach projektu odbędzie się osiem międzynarodowych spotkań  Projekt dofinansowano kwotą 59 900 euro.

Trzecią i największą z dofinansowanych inicjatyw jest projekt EUSA – Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego – „Inclusion in Sport (iSport)”. Projekt realizowany w ramach dużej współpracy partnerskiej zakłada promowanie włączania społecznego w sport najczęściej wykluczanych z niego grup. Angażuje on do współpracy aż osiem europejskich organizacji, w tym Europejski Komitet Paraolimpijski, ENGSO czy Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Projekt zakłada nie tylko sześć spotkań partnerskich, ale również siedem wydarzeń, przy okazji których promowana będzie jego idea. Pierwszym z nich będą Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS organizowane w maju tego roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 317 985 euro.

Działanie w grupie roboczej będzie się wiązało z udziałem w wewnętrznych spotkaniach projektowych, jak również ewentualnie w spotkaniach międzynarodowych w formie online. Dla aktywnych uczestników przewidziana jest również możliwość wyjazdu na jedno ze spotkań zagranicznych. Istotne będzie również przekazanie członkom grup roboczych wiedzy dotyczącej pisania i realizacji międzynarodowych projektów.

Szukamy zmotywowanych członków AZS, którzy sprawnie komunikują się w języku angielskim i są zainteresowani przynajmniej jednym z tematów przedstawionych powyżej. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć TUTAJ. Na wypełnione formularze czekamy do 19.02.2021 r. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane do zainteresowanych osób do 28.02.2021 r. W razie wszelkich pytań, prosimy o przesyłanie ich na adres marianna.pikul@azs.pl.

Tekst: Marianna Pikul

Fot. Marta Dutkiewicz, Dawid Piechowiak, Zbigniew Wójcik