W trakcie Wielkopolskiej Gali Sportu Akademickiego podsumowano międzyuczelnianą sportową rywalizację studentów w roku akademickim 2021/2022 oraz wręczono szereg pucharów, nagród i wyróżnień.

Gala odbyła się 26 października w Akademickim Centrum Kultury TROPS należącym do poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Otworzył Tomasz Szponder, prezes koordynującej rozgrywki sportowe Organizacji Środowiskowej AZS Poznań, który powitał wszystkich uczestników uroczystego spotkania, na czele z rektorami wielkopolskich uczelni oraz przedstawicielami instytucji i firm wspierających finansowo rywalizację studentów. Szczególnie gorąco powitano wiceprezydenta Miasta Poznania, Jędrzeja Solarskiego oraz głównych bohaterów uroczystości – studentów-sportowców wielkopolskich uczelni publicznych i niepublicznych. Następnie do zgromadzonych zwrócił się wiceprezydent Poznania, który podkreślił znaczenie zmagań sportowych studentów w życiu miasta oraz nacisk, jaki kładą jego władze na wspieranie tej rywalizacji.

Następnie przystąpiono do podsumowania zmagań oraz rozdania nagród dla najlepszych uczestników i organizatorów studenckich imprez sportowych. Nagrodę dla sekcji sportowej studentów z niepełnosprawnościami KU AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odebrał jej koordynator, kol. Fryderyk Musielak. Sekcja uzyskała ją za wybitne wyniki sportowe w roku akademickim 2021/2022.

Następną nagrodę odebrał prezes KU AZS Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu, kol. Kamil Karaś. Klub został wyróżniony za nadzwyczajne wyniki w promowaniu i upowszechnianiu sportu wśród studentów uczelni. Z kolei prezes KU AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, kol. Robert Woźniak, odebrał nagrodę, przyznaną temu klubowi za przeprowadzenie najsilniej obsadzonej imprezy z cyklu Akademickich Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski. Były to zawody w pool bilardzie.

Organizacja Środowiskowa AZS Poznań była w roku akademickim 2021/2022 gospodarzem największej imprezy sportowej w cyklu AMP – Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce (20-22 maja). Imprezę przeprowadzono na stadionie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Zawody oraz ich organizatorzy zyskali bardzo wysokie oceny ze strony uczestników oraz władz Akademickiego Związku Sportowego. Natomiast wyróżnienia za szczególny wkład w przeprowadzenie lekkoatletycznych AMP podczas poznańskiej gali odebrali: Elżbieta Cieślicka, Aleksandra Grzechowiak, Oliwa Kacprzak, Mateusz Kluba, Tobiasz Nowacki i Łukasz Nowak.

Nagrodę za sukcesy w upowszechnianiu rywalizacji sportowej w środowisku akademickim odebrał kol. Jacek Jóźwiak (AWF Poznań), a nagrodę za wzorową organizację AMPiW 2021/2022 w szachach odebrał kol. Maciej Cybulski (UEP Poznań). Srebrną odznaką Akademickiego Związku Sportowego wyróżniono kol. Jakuba Przybylskiego, natomiast złotą – kol. Tomasza Olszewskiego.

I wreszcie przystąpiono do wyróżnienia najlepszych reprezentacji uczelnianych w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski. Zmagania te wspiera Ministerstwo Sportu i Turystyki Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz prywatny sponsor rozgrywek – Dom Wydawniczy REBIS. W roku akademickim 2021/2022 rywalizacja toczyła się w 56 konkurencjach zespołowych kobiet i mężczyzn i tyleż wręczono statuetek trenerom oraz kapitanom zwycięskich reprezentacji uczelnianych. W międzyuczelnianej klasyfikacji uczelni niepublicznych (z udziałem 9 uczelni) zwyciężyła reprezentacja Collegium Da Vinci przed Wyższą Szkołą Bankową i Wyższą Szkołą Logistyki. Natomiast w klasyfikacji generalnej, tej najważniejszej, w której podliczono dorobek sportowy wszystkich rywalizujących 21 uczelni z Wielkopolski, najlepszą okazała się Politechnika Poznańska przed Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Klasyfikacja ta przedstawia się następująco:

1. Politechnika Poznańska – 1018 pkt.
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 1014 pkt.
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- 946 pkt.
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu- 629 pkt.
5. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – 541 pkt.
6. Collegium Da Vinci w Poznaniu – 509 pkt.
7. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – 481 pkt.
8. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – 368 pkt.
9. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu – 167 pkt.
10. Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu – 135 pkt.
11. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – 129 pkt.
12. Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie – 126 pkt.
13. Akademia Nauk Stosowanych w Pile – 112 pkt.
14. Uniwersytet SWPS w Poznaniu – 72 pkt.
15. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie – 71 pkt.
16. Akademia Kaliska w Kaliszu – 49 pkt.
17. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu – 41 pkt.
18. Wyższa Szkołą Handlu i Usług w Poznaniu – 36 pkt.
19. Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu – 27 pkt.
20. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – 14 pkt.
21. Collegium Humanum – filia w Poznaniu – 9 pkt.

Część nieoficjalna wielkopolskiej gali, która trwała niemal do białego rana, przeznaczona została na wspólną zabawę jej głównych bohaterów, czyli sportowców-studentów wraz z trenerami, wykładowcami, przedstawicielami władz uczelni i innymi licznie przybyłymi gośćmi. Wśród tych ostatnich znaleźli się: wiceprezydent Miasta Poznania Jędrzej Solarski, przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz, zastępca Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki UMWW Mariusz Kubiak, rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski, prorektor Politechniki Poznańskiej Paweł Śniatała, prorektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Natalia Majchrzak, dziekan WSBez. Sebastian Niedzwiecki, członkowie honorowi AZS Poznań i inni.

Piotr Kuś, Kacper Czarnota