Połowa listopada to tradycyjnie czas na szkolenie dla organizatorów i weryfikatorów Akademickich Mistrzostw Polski. W tym roku działacze ponownie spotkali się w Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego w Górkach Zachodnich, by przygotować się do cyklu AMP 2022/2023. Na szkoleniu znalazło się miejsce zarówno na wykłady oraz warsztaty, jak i na aktywności sportowe i integrację.

Szkolenie organizatorów rozpoczęło się w czwartkowe popołudnie od omówienia szczegółowego programu oraz zapoznania się ze sobą uczestników. Wieczorem odbyło się pierwsze spotkanie autorskie, promujące książkę „Sport to nie wszystko”, wydaną przez „Przegląd Sportowy” we współpracy z Akademickim Związkiem Sportowym. Gośćmi spotkania prowadzonego przez wiceprezesa AZS ds. rozwoju Mariusza Walczaka byli Piotr Chłystek – autor publikacji, dziennikarz PS od kilku lat odpowiedzialny za publikacje o sporcie akademickim oraz Tomasz Choiński – jeden z bohaterów książki, akademicki mistrz Polski w aerobiku sportowym, wieloletni działacz AZS SGGW oraz AZS Warszawa, a dziś znany trener personalny. Spotkanie było okazją nie tylko do rozważań nad tematyką poruszaną w książce oraz jej bohaterach, ale także do refleksji nad tożsamością i przyszłością AZS oraz zachęcania do regularnej aktywności fizycznej. Nie zabrakło także wspomnień Tomasza Choińskiego z czasów, kiedy był aktywnym działaczem i zawodnikiem AZS. Uczestnicy spotkania otrzymali swój egzemplarz książki i mogli liczyć na pamiątkowy wpis od gości. Więcej o „Sport to nie wszystko” piszemy tutaj i tutaj.

Fot. Ewa Milun-Walczak

W piątkowe przedpołudnie działacze zostali zaznajomieni z podstawowymi informacjami o Akademickich Mistrzostwach Polski. Ewa Ziółkowska przedstawiła najważniejsze wiadomości o finansach i rozliczeniach AMP. Robert Krebok, koordynator AMP, opowiedział o głównych założeniach organizacyjnych imprez. Tomasz Wróbel, wiceprezes AZS ds. upowszechniania kultury fizycznej podzielił się swoim doświadczeniem w przeprowadzaniu finałowych zawodów AMP w grach zespołowych, zwracając szczególną uwagę na potencjalne błędy, których popełnienia powinien unikać organizator. Mariusz Walczak, wiceprezes AZS ds. rozwoju skupił się na działaniach promocyjnych i współpracy z mediami przy okazji AMP. W tej części głos zabrali także Piotr Chłystek, który udzielił kilku wskazówek o tym jak napisać dobrą zapowiedź i relację z wydarzenia. Z kolei graficzka Aneta Popławska poświęciła uwagę przygotowywaniu pakietów graficznych na każdą imprezę cyklu AMP.

Fot. Ewa Milun-Walczak

Po południu zaplanowano „godzinę z Sekretarzem AZS”, podczas której Dariusz Piekut opowiedział o Akademickim Związku Sportowym, jego najważniejszych zadaniach i wyzwaniach. Później każdy uczestnik mógł wziąć udział w wybranych przez siebie zajęciach warsztatowych, dotyczących rozliczeń, promocji, wyzwań organizacyjnych czy obsługi systemu Planeta AZS w zakresie AMP. Wieczorem przy wsparciu kilku weryfikatorów oraz doświadczonych organizatorów przeprowadzono symulację kolejnych etapów organizacji Akademickich Mistrzostw Polski. Na początku tego panelu czterech ochotników czekało nie lada zadanie – rozstawienie ścianki promocyjnej. Omówiono podstawowe zasady przygotowania brandingu na obiektach sportowych i zorganizowaniu miejsca weryfikacji i biura zawodów, relację organizatora z weryfikatorami, przebieg odprawy technicznej i uroczystej ceremonii otwarcia, pracę oficera prasowego, a także reguły współpracy z fotografem podczas wydarzenia. W każdym z paneli wybrzmiewały rady dla organizatorów o konieczności podziału zadań pomiędzy członków zespołu oraz przywiązywaniu wagi do dobrej komunikacji.

Fot. Ewa Milun-Walczak

W sobotnie przedpołudnie Marianna Pikul opowiedziała o wolontariacie oraz projektach Erasmus+, jakie realizuje Akademicki Związek Sportowy, a także o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na różnorodne przedsięwzięcia w ramach programów europejskich. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników miał okazję do podzielenia się swoimi wrażeniami o przeprowadzonych panelach.

Podczas szkolenia był także czas na rozgrywki sportowe. Wieczorami działacze brali udział w turniejach w siatkówce i koszykówce 3×3, zaś poranki spędzali na zajęciach z fizjoterapeutami. Część sportowa była finansowana z projektu Erasmus +.

fot. Ewa Milun-Walczak

W 2023 roku w ramach cyklu Akademickich Mistrzostw Polski odbędzie się 76 imprez. Organizatorami zawodów będzie 39 klubów lub organizacji środowiskowych AZS z całej Polski. Najwięcej AMP – po sześć – przeprowadzi AZS Warszawa, AZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i AZS Uniwersytetu Warszawskiego.

Po zakończeniu szkolenia dla organizatorów AMP 2023 do Górek Zachodnich przybyli kandydaci na weryfikatorów przyszłorocznego cyklu. Tradycyjnie na początek zdawali egzamin ze znajomości regulaminu AMP, a ponadto uczestniczyli w spotkaniach poświęconych między innymi pracy weryfikatora podczas AMP czy współpracy weryfikatorów z organizatorami AMP.

Fot. Ewa Milun-Walczak/MILUNA