Mamy nieznane fotografie ze zbiorów założyciela AZS

0
366
Pierwsi sportowcy AZS Kraków (zdjęcie udostępnione przez p. Joannę Młynarską)

Już niedługo reaktywacji doczekają się Zeszyty Historyczne AZS. W pierwszym po wznowieniu numerze czeka nas nie lada gratka – nieznane dotąd zdjęcia pierwszego prezesa AZS, Wacława Majewskiego.

Pierwszym prezesem założonego w 1908/09 w Krakowie AZS był Wacław Majewski, student medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz założyciel urodził się w 1882 r. w Płocku. Tam ukończył szkołę średnią, uprawniającą go do studiów. Pochodził z rodziny, która rozumiała sport.

Tata Eugeniusz Majewski był jednym z założycieli Towarzystwa Wioślarskiego w Płocku. Jesienią w 1904 r. dwudziestodwuletni „Bujnogrzywny Wacio” (tak go przezywano) wstąpił na Uniwersytet Warszawski, ale patriotyczna postawa naraziła go na represję ze strony rosyjskiego zaborcy. Wyjechał zatem do Krakowa.

Co straciła Warszawa, to zyskał Kraków. W Krakowie Wacław Majewski okazał się rzutkim młodzieńcem zaszczepiającym w duszach kolegów pasje turystyczne, a od 1908 r. także sportowe. Był inicjatorem założenia pierwszego trwale działającego Akademickiego Związku Sportowego i jego pierwszym prezesem. Nic więc dziwnego, że ponad pół wieku po tym, w 1966 r. sędziwy już Wacław Majewski został przez AZS nagrodzony poprzez nadanie mu honorowego członkostwa. Nasz założyciel i honorowy członek zmarł dożywając 95 lat.

Bogate w wydarzenia życie Wacława Majewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w AZS, opisała jego prawnuczka Joanna Młynarska. Artykuł ten zostanie opublikowany w reaktywowanych Zeszytach Historycznych AZS. Dodatkowym magnesem do lektury tego biogramu są zdjęcia sprzed 100 lat, przedstawiające dziadka pani Joanny i fotografie przez niego zrobione. Dla wszystkich interesujących się historią to nie lada gratka. Cześć zdjęć p. Joanna Młynarska udostępniła już naszemu Wirtualnemu Muzeum AZS. Inne czekają na upublicznienie.

Niżej podpisany już je oglądał. Są super! Przedstawiają młodych pionierów sportu akademickiego przygotowujących swoją łódź do regat lub organizujących narciarskie zawody. Często do fotografii pozują w koszulkach z dumnym napisem „AZS”. Na tej kliszy fotograficznej utrwalono więc pierwszy strój sportowy naszego związku!

Kilkanaście zdjęć ilustrujących biogram Wacława Majewskiego obejrzeć będzie można w najnowszych Zeszytach Historycznych AZS. Ich publikacja zaplanowana jest przed końcem maja. Teraz dla zachęty przedstawiamy kilka z nich.

Pani Joannie Młynarskiej bardzo dziękujemy za biogram dziadka i za udostępnienie zdjęć.

Autor: Robert Gawkowski