Gala Sportu Akademickiego w Lublinie

0
703
To był dobry rok dla sportowców-studentów i w Lublinie było kogo nagradzać.