AZS z projektami Erasmus+ Sport!

0
328
Bieg Erasmus+ na stadionie warszawskiej AWF w 2019 roku. Fot. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Po sześciu miesiącach oczekiwań w końcu zostały opublikowane rezultaty konkursu w ramach akcji Sport w programie Erasmus+. Wszystkie trzy projekty, w których bierze udział Akademicki Związek Sportowy, zostały zaakceptowane! Tym samym już w styczniu 2021 roku rozpocznie się realizacja innowacyjnych projektów dotyczących Akademickich Mistrzostw Polski, wolontariatu sportowego oraz piłki ręcznej plażowej, jak i włączenia społecznego w sporcie.

Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej EACEA otrzymała w tym roku rekordową liczbę wniosków. Łącznie zgłoszono 1107 projektów sportowych w trzech różnych naborach: mała współpraca partnerska, duża współpraca partnerska i niekomercyjne wydarzenia sportowe. Również budżet tegorocznych projektów był rekordowy – na realizację sportowych zadań w ramach programu Erasmus+ przeznaczone zostało 57,6 mln euro. Pozwoliło to na dofinansowanie 315 projektów, w tym trzech, w których aktywny udział brać będzie Akademicki Związek Sportowy. Łączny budżet projektów, w które zaangażowany jest AZS, to 428 585 euro.

Pierwszy z nich, napisany oraz koordynowany przez AZS, dotyczy rozwoju Akademickich Mistrzostw Polski. Projekt „(Uni)ted forces to support the education of (Uni)versity sport comm(Uni)ty (Uni4S)”, dzięki współpracy z innymi europejskimi organizacjami ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, które pozwolą na dalszy rozwój rozgrywek. Celem jest również stworzenie materiałów, które w późniejszym czasie będą mogły służyć organizatorom AMP. Partnerami w tym projekcie są EUSA – Europejska Federacja Sportu Studenckiego, Studenten Nederland – Holenderska Federacja Sportu Studenckiego oraz AZS Warszawa. Projekt, w ramach którego odbędzie się siedem międzynarodowych spotkań projektowych, rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2022 roku. Na to zadanie przeznaczono dofinansowanie w wysokości 50 700 euro.

Wicemistrz Europy na 800 m Artur Kuciapski wręcza medale uczestnikom Biegu Erasmus+. Fot. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Drugi projekt pisany w ścisłej kooperacji wszystkich partnerów odnosi się do zagadnienia wolontariatu oraz rozwoju i promocji piłki ręcznej plażowej. Projekt „Be(ach) Volunteer, Be(ach) fair! (VolFair)”, który koordynowany jest przez Akademicki Klub Piłki Ręcznej Plażowej w Zagrzebiu ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie wolontariatu sportowego, w szczególnym odniesieniu do rozwijającej się dyscypliny, jaką jest piłka ręczna plażowa. Pozostali partnerzy to ponownie EUSA oraz Stichting Camelot Beachhandball Tournament, organizator jednego z najważniejszych turniejów piłki ręcznej plażowej w Europie. Projekt, w ramach którego odbędzie się osiem międzynarodowych spotkań projektowych, rozpocznie się w styczniu 2021 roku i potrwa do grudnia 2022 roku. Projekt dofinansowano kwotą 59 900 euro.

Trzecią i największą z dofinansowanych inicjatyw jest projekt EUSA – Europejskiej Federacji Sportu Studenckiego – „Inclusion in Sport (iSport)”. Projekt realizowany w ramach dużej współpracy partnerskiej zakłada promowanie włączania społecznego w sport najczęściej wykluczanych z niego grup. Angażuje on do współpracy aż osiem europejskich organizacji, w tym Europejski Komitet Paraolimpijski, ENGSO czy Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach. Projekt zakłada nie tylko sześć spotkań partnerskich, ale również siedem wydarzeń, przy okazji których promowana będzie idea projektu. Pierwszym z nich będą Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS organizowane w maju przyszłego roku. Podobnie jak pozostałe projekty, rozpocznie się on w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2022 roku. Zadanie otrzymało łączne dofinansowanie w wysokości 317 985 euro.

Warto dodać, że Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS zostały zgłoszone do konkursu organizowanego przez Erasmus+ i Komisję Europejską skierowanego do instytucji, których działania i projekty nastawione są na włączenie społeczne wykluczonych grup takich jak osoby niepełnosprawne. W BeInclusive EU Sport Awards nasze IMP AZS zakwalifikowały się do ścisłego finału, w którym znalazło się dziewięć najlepszych projektów (spośród 181 startujących!). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 grudnia, a IMP AZS mają duże szanse na główną nagrodę.

Więcej informacji o programie Erasmus+ można uzyskać również na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). FRSE wraz z Ministerstwem Sportu prowadzą działalność informacyjną w ramach akcji Sport i oferują duże wsparcie składającym wnioski organizacjom. Pełne wyniki konkursu w ramach akcji Erasmus+ Sport są dostępne na stronie.

Projekty europejskie mogą być szansą na rozwój i wzbogacenie działalności klubów i organizacji sportowych. O różnorodnych możliwościach pozyskania dofinansowania pisaliśmy wcześniej tutaj. Przyszłorocznego terminu składania wniosków można się spodziewać w okolicach kwietnia, dlatego już teraz warto przyjrzeć się możliwościom dofinansowania inicjatyw związanych ze sportem akademickim.

Tekst: Marianna Pikul

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here