Działacze klubów uczelnianych AZS z województwa małopolskiego spotkali się w malowniczo położonym ośrodku żeglarskim Politechniki Krakowskiej nad Jeziorem Żywieckim, by zgłębiać wiedzę o sporcie akademickim i Akademickim Związku Sportowym. To pierwsze szkolenie środowiskowe AZS Kraków po czteroletniej przerwie.

W szkoleniu wzięli udział studenci Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Wychowania Fizycznego. Podczas trzech dni uczestnicy mieli okazję zdobyć cenne umiejętności i wiedzę, które pomogą im w rozwijaniu i promowaniu sportu akademickiego na terenie Krakowa. Szkolenie było doskonałą okazją do zrozumienia podstaw działalności w AZS i do zapoznania się z różnymi projektami i wydarzeniami przeprowadzanymi przez AZS. Program został zorganizowany z myślą o wszechstronnym rozwoju uczestników, dlatego w jego ramach odbyły się liczne prelekcje, prowadzone przez doświadczonych szkoleniowców.

Wśród prowadzących znaleźli się Marianna Pikul, Aleksandra Leszczyńska i Dominik Leżański, którzy przybyli z różnych zakątków Polski, by dzielić się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem. Tematyka prowadzonych przez nich paneli obejmowała między innymi organizację wydarzeń sportowych, projekty AZS, wolontariat sportowy, sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji podczas eventów sportowych czy budowanie zespołu. Nie zabrakło również lokalnych szkoleniowców z AZS Kraków, takich jak Edyta Wiencek, Krzysztof Pszczółka i Daniel Bukalski, których uczestnicy szkolenia mogą spotkać na co dzień w trakcie swojej działalności w AZS. Dopełnieniem tego wyjątkowego zespołu było zaproszenie do udziału w szkoleniu Fernandy Olszewskiej z Okapi Studio, znakomitej fotografki, która od lat tworzy niezwykłe dzieła we współpracy z AZS Kraków. Dzięki nim szkolenie stało się inspirującym doświadczeniem, a studenci zyskali narzędzia do budowania silniejszego sportowego środowiska w Krakowie.

Młodzi działacze w klubów uczelnianych AZS w Małopolsce z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu. Takie spotkania stwarzają możliwość zacieśnienia współpracy wszystkich uczelni w regionie i wspólnego, skutecznego promowania sportu akademickiego wśród studentów.

Fot. Fernanda Olszewska/Okapi Studio