Czym są techniki autoterapii, jak możemy je definiować i czy zastąpią one wizyty u specjalistów?

Poprzez pojęcie autoterapii należy rozumieć czynności, które dana osoba może wykonać samodzielnie, aby wpłynąć na poprawę swojego zdrowia oraz samopoczucia. Tego typu praktyka nie zastąpi działań specjalistów, ale systematyczna praca stanowi uzupełnienie, profilaktykę, a także przyczynia się do utrwalenia efektów terapii. W wyniku podejmowanych działań zaobserwować możemy obniżenie poziomu lęków, zmniejszenie stresu, a pozytywne emocje stają się siłą sprawczą zdrowienia.

Aktualnie stres jest uznawany jako jedna z głównych przyczyn chorób somatycznych i psychicznych. Naukowcy dowodzą, jak duże powiązania istnieją między układem nerwowym i immunologicznym. Skutki wpływu stresu na układ odpornościowy zależą od czasu jego trwania oraz jego nasilenia. Im bardziej staramy się balansować sferę mentalną, tym bardziej przyczyniamy się do zmian biochemicznych w naszym organizmie.

Czy techniki autoterapii zastąpią nam specjalistów? Otóż nie, tego typu praktyki nie mają nas skłaniać do tego, aby przestać korzystać z usług osób wykwalifikowanych. Techniki autoterapii są uzupełnieniem, a odpowiedni, fachowy instruktaż pozwoli nam czerpać z metod w bezpieczny i skuteczny sposób. Nie istnieje jedna uniwersalna technika, dobra i skuteczna dla każdego. Poznając szeroki wachlarz autoterapeutyczny, możemy jednak wybrać te, które najlepiej nam służą. Wydaje się być oczywiste, że ciało, umysł oraz emocje są ze sobą ściśle powiązane. Istnieje coraz więcej dowodów empirycznych potwierdzających ten związek. Powstanie chorób, ich przebieg, a także możliwość wyzdrowienia w dużej mierze zależą od stanu psychicznego człowieka.

Według naukowców z Instytutu Nauk o Wychowaniu w Krakowie z punktu widzenia holistycznego człowiek stanowi całość bio-psycho-fizyczną i duchową. Podążając tym nurtem, warto z pośród licznych technik wybrać taką, która oddziałuje na ciało, umysł oraz ducha.

W kolejnych artykułach przedstawię zróżnicowanie techniki autoterapeutyczne, które mogą stanowić codzienną praktykę.

Więcej na temat holistycznego podejścia do zdrowia i stylu życia na facebooku i instagramie.

Tekst: Marta Gębala
Ilustracja: Angelina Jusiak
Fotografia: Monika Witkowska


O autorce:

Marta Gębala – z wykształcenia fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz nauczycielka wychowania fizycznego, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada kwalifikacje trenerskie i instruktorskie w zakresie form tanecznych oraz form prozdrowotnych takich jak pilates czy joga. Jest certyfikowanym instruktorem jogi twarzy. Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz członek Rady Zarządu Głównego AZS ds. sportu osób z niepełnosprawnościami. Nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząca szkolenia, warsztaty, organizator eventów sportowo-rekreacyjnych. Jej pasją jest holistyczne spojrzenie na różne aspekty naszego zdrowia, a misją propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zastosowanie różnych form relaksacji oraz regeneracji organizmu.