W dniach 8-10 grudnia, w ramach Akademii AZS zorganizowany zostanie po raz pierwszy kurs instruktora akademickiego sportu osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie odbędzie się w AZS COSA Oddział w Gdańsku.

Celem szkolenia jest poznanie specyfiki pracy w sporcie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami. Dodatkowo uczestnicy zostaną zaznajomieni ze sportem adaptowanym oraz specjalistycznym sprzętem, który może się przydać w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Szkolenie skierowane do osób pracujących w sporcie, studentów, instruktorów i trenerów, a także pracowników jednostek AZS i uczelni wyższych.

W programie:

  1. teoria i metodyka pracy w sporcie z osobami z dysfunkcją narządu wzroku, słuchu, ruchu, z niepełnosprawnością intelektualną
  2. podstawowe pojęcia i zachowania związane z osobami z niepełnosprawnością
  3. sport osób z niepełnosprawnością w uczelni wyższej
  4. wybrane dyscypliny sportu paraolimpijskiego (m.in boccia).

Organizatorem szkolenia jest Akademicki Związek Sportowy. Zgłoszenia i pytania należy kierować do dnia 24.11.2023r. pod adres mailowy akademia@azs.pl