Sport zawsze stanowił ważny społecznie obszar życia. Na przestrzeni lat zmieniały się jednak zarówno same dyscypliny sportowe, jak i uwarunkowania prawno-technologiczno-socjologiczne, a przede wszystkim postrzeganie sportu w kategoriach rozrywkowych, marketingowych, politycznych czy ekonomicznych. Tempo zmian w każdej niemalże dziedzinie życia rośnie w niewyobrażalnym tempie. Nie inaczej ma się tematyka okołosportowa.

Publikacja „Sport XXI wieku. Wyzwania współczesności” porusza kluczowe aspekty postrzegania sportu, w tym rezygnację z uczestnictwa w imprezach sportowych na żywo, znaczne ograniczenie liczby dyscyplin sportowych darzonych zainteresowaniem, poszerzenie roli mediów społecznościowych czy nowoczesnych technologii multimedialnych, inne preferencje związane z formą i czasem trwania przekazu z wydarzeń sportowych, jak również zmiany demograficzne i socjologiczne we współczesnych, wysokorozwiniętych społeczeństwach.

Autorami monografii są członkowie Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania w Sporcie, które powstało w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z inicjatywy prof. dr. hab. Andrzeja Sznajdera, a w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia i prężnej działalności. Współpraca grona zainteresowanych nowoczesnym obliczem sportu studentek i studentów zaowocowała unikatową na polskim rynku wydawniczym publikacją, poruszającą tematy związane ze sportem, które z perspektywy ludzi młodego pokolenia są ważne, intrygujące lub po prostu warte uwagi. Ze względu na przystępny opis, jak również wielowątkowy przegląd od historii, poprzez współczesne źródła literaturowe i internetowe, aż na przemyśleniach i zarysowaniu problemów, z którymi właśnie przychodzi oraz przyjdzie się zmierzyć sportowi w XXI wieku, książka powinna znaleźć szerokie grono odbiorców zarówno wśród sympatyków sportu, kibiców, propagatorów i inicjatorów aktywności prosportowych, ale też praktyków, chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie marketingu sportowego i zarządzania w sporcie.

Niniejsza publikacja stanowi także dowód na możliwość łączenia świata sportu i edukacji wyższej nie tylko w sferze wyczynu czy dydaktyki, ale też w obszarze badań naukowych. Tym samym idealnie wpisuje się w misję uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego. Jestem niesamowicie dumny, że mogłem być częścią tych badań w charakterze redaktora naukowego, a zarazem liczę na to, że monografia ta stanowić będzie wzór do naśladowania dla innych grup badawczych działających pod auspicjami AZS-ów i uczelni w całym kraju.

dr hab. Michał Bernardelli, prof. SGH

Opracowanie stanowi oryginalny i bardzo interesujący zbiór artykułów koncentrujących się na wybranych przez autorów zagadnieniach czy dostrzeganych problemach współczesnego sportu zarówno polskiego jak i światowego.  

Podkreślić pragnę wartość poznawczą i merytoryczną opracowania wspartą najnowszymi publikacjami i źródłami danych, co niewątpliwie wpływa na aktualność omawianych zagadnień i problemów. 

Fragment recenzji prof. dr. hab. Bogdana Sojkina
Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa

Na uwagę i słowa uznania zasługuje fakt, iż teksty do monografii zostały przygotowane przez studentów lub absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Taka perspektywa i punkt widzenia młodych autorów tekstów, powinna tym bardziej trafiać do czytelników z tego samego pokolenia. 

Rozdziały (…) zawierają dużo cennych, ciekawych, aktualnych informacji, tak z krajowego jak i międzynarodowego rynku sportu. (…) Są wartościowe poznawczo, stanowią pewnego rodzaju całość, przygotowane zostały zgodnie z zasadami sztuki pisarskiej, zatem mogą stanowić ciekawą lekturę dla czytelników interesujących się problematyką sportu. 

Fragment recenzji dr. hab. Zygmunta Waśkowskiego, prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sport XXI wieku
Wyzwanie współczesności
Redakcja naukowa Michał Bernardelli
SGH Oficyna Wydawnicza 2023

Foto książki: Ewa Milun-Walczak