Rozpoczął się nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Narodowej Reprezentacji Akademickiej, czyli programu, który umożliwia równoległe realizowanie kariery sportowej i nauki akademickiej. Dzięki niemu studiujący sportowcy mogą indywidualnie korzystać z dodatkowych zajęć dydaktycznych. Program, którego partnerem jest Akademicki Związek Sportowy, finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a budżet na tę edycję to 10 milionów złotych.

– To jest dobry program i mam nadzieję, że będzie trwał przez wiele lat, bo łączy sport, naukę i dydaktykę. Młodzież, która osiąga wielkie sukcesy w sporcie, musi na to ciężko pracować. To oznacza przebywanie poza domem nawet dziesięć miesięcy w roku. Zauważyliśmy jako AZS, że trudno jest połączyć wykształcenie z sukcesami w sporcie. Udało nam się kilka lat temu wraz z ministerstwem rozpocząć ten program – mówi prezes Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla studentów-sportowców, którzy nie ukończyli jeszcze trzydziestego roku życia. Uczelnia z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki dofinansuje studentowi-sportowcowi dodatkowe zajęcia w ramach indywidualnego toku studiów z jednego kierunku. Jeżeli sportowiec studiuje na dwóch kierunkach, będzie mógł zdecydować, w ramach którego z nich chce otrzymać dofinansowanie. Dodatkowe zajęcia i konsultacje mogą zostać zorganizowane do dnia obrony pracy dyplomowej, do końca roku akademickiego, w którym student uzyskał absolutorium.

– Już w pierwszej edycji było to ponad czterysta osób z ponad czterdziestu uczelni. W drugiej edycji to już było ponad pięćset osób. Do 21 lutego można składać wnioski w programie, na który przeznaczamy jeszcze większą kwotę, niż do tej pory, czyli dziesięć milionów złotych – mówi wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzek.

Uczelnia może otrzymać 18 tysięcy zł i dodatkowo do 10 procent kosztów pośrednich na studenta. Koszty bezpośrednie obejmują pulę do stu godzin zajęć lekcyjnych indywidualnych lub grupowych w formie indywidualnej organizacji studiów. Mowa tu o indywidualnym przygotowaniu i doborze treści oraz form kształcenia w zakresie pozwalającym na kontynuowanie i rozwijanie kariery sportowej z uwzględnieniem ustalonych dla danego kierunku efektów uczenia się. Możliwe jest zorganizowanie zajęć grupowych dla kilku studentów-sportowców uprawnionych do objęcia wsparciem.

– Mamy systemowe wsparcie, a z drugiej strony to, co otrzymuje sportowiec, jest bardzo indywidualne. Po prostu dostaje to, czego potrzebuje. Cieszę się, że ta trzecia edycja rusza i będziemy to nadal wdrażać. To wsparcie dla młodych sportowców jest całościowe i to jest w tym programie bardzo ważne – mówi prorektor do spraw promocji i rozwoju AWF Warszawa dr hab. Jolanta Żyśko.

– Warto zwrócić uwagę, że to nie jest program dedykowany AWF-om. Być może nawet studenci innych uczelni czerpią z tego programu większe korzyści, bo na uczelniach AWF kadra jest przyzwyczajona do tego, by w maksymalny sposób pomagać studentom, bo wie, na czym polega trud życia sportowca – dodaje rektor AWF Katowice, prof. dr hab. Grzegorz Juras. Katowicka uczelnia na igrzyska do Tokio wysłała czternastu sportowców, z których sześcioro wróciło z medalami. Na rozpoczynających się w piątek zimowych igrzyskach w Pekinie startować będzie aż 23 studentów katowickiej AWF.

Środki finansowe przeznaczone są dla uczelni publicznych i niepublicznych, które kształcą minimum dwustu studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów-zawodników szkolenia olimpijskiego, medalistów igrzysk olimpijskich, igrzysk europejskich, mistrzostw świata seniorów i mistrzostw Europy seniorów, uniwersjad i akademickich mistrzostw świata oraz studentów-sportowców z niepełnosprawnościami, w tym osoby niedosłyszące, a także studentów-sportowców posiadających klasy sportowe: mistrzowską międzynarodową (MM) i mistrzowską (M).

– To są wysokie kryteria, które sportowcy muszą spełnić. To są naprawdę najlepsi sportowcy w naszym kraju. Wierzę, że ta edycja wraz ze zwiększonymi środkami przyniesie większą liczbę studentów sportowców – zaznacza wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego do spraw sportowych Maciej Hartfil.

Polska pływaczka Paulina Peda, zawodniczka AZS AWF Katowice, podkreśla wyjątkowość projektu „Narodowa Reprezentacja Akademicka”. – Cieszę się, że rusza kolejna edycja, która pomoże nam pogodzić karierę sportową i naukową. Ona po prostu pomaga nam dostosować naukę do dni treningowych. Ważne jest też to, że daje nam możliwość poszerzenia naszych zainteresowań – mówi.

Zgłoszenia do udziału w programie Narodowa Reprezentacja Akademicka można przesyłać do 21 lutego 2022 r. Więcej o programie na stronie sportowieczindeksem.pl.