Podczas ceremonii Wielkopolskiej Gali Sportu Akademickiego, która odbyła się 27 października br. w Akademickim Centrum Kultury TROPS, podsumowano sportową rywalizację międzyuczelnianą studentów w minionym roku akademickim. Uczestników uhonorowano szeregiem pucharów, nagród oraz wyróżnień.

W tym roku Galę prowadzili wiceprezes ds. upowszechniania AZS Poznań Bartosz Gogolewski oraz studentka Politechniki Poznańskiej, wieloletnia działaczka w strukturach AZS Oliwia Kacprzak. Po przywitaniu przystąpiono do podsumowania zmagań oraz rozdania nagród dla najlepszych uczestników i organizatorów studenckich imprez sportowych.

Specjalne wyróżnienia i podziękowania trafiły do:

– Sekcji Sportowej Studentów z Niepełnosprawnościami UAM za osiągnięcia sportowe w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski 2022/2023

– Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Poznańskiej za zorganizowanie i przeprowadzenie największej liczby imprez sportowych w ramach Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski 2022/2023

– Klubu Uczelnianego AZS Akademii Wymiaru Sprawiedliwości za nadzwyczajne zaangażowanie w wolontariat podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce 2022/2023

– Rafała Nuckowskiego za nadzwyczajny wkład pracy w przeprowadzenie II ligi siatkówki kobiet i mężczyzn w roku akademickim 2022/2023

– Sławomira Juryty za nadzwyczajny wkład pracy w przeprowadzenie II ligi siatkówki kobiet i mężczyzn w roku akademickim 2022/2023

– Karola Nowaka za wkład pracy i sukcesy odniesione na polu upowszechniania rywalizacji sportowej w środowisku akademickim

– Maksymiliana Stańko za wkład pracy i sukcesy odniesione na polu upowszechniania rywalizacji sportowej w środowisku akademickim

I wreszcie przystąpiono do wyróżnienia najlepszych reprezentacji uczelnianych w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski. Zmagania te wspiera Ministerstwo Sportu RP, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań oraz prywatny sponsor rozgrywek – Dom Wydawniczy REBIS. W roku akademickim 2022/2023 rywalizacja toczyła się w 60 konkurencjach zespołowych kobiet mężczyzn, i tyleż wręczono statuetek trenerom oraz kapitanom zwycięskich reprezentacji uczelnianych. W międzyuczelnianej klasyfikacji uczelni niepublicznych zwyciężyła reprezentacja Collegium Da Vinci przed Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii. Natomiast w klasyfikacji generalnej, tej najważniejszej, w której podliczono dorobek sportowy wszystkich rywalizujących 21 uczelni z Wielkopolski, najlepszą okazała się Politechnika Poznańska przed Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. Klasyfikacja ta przedstawia się następująco:

1.Politechnika Poznańska – 1078 pkt.
2. Uniwersytet Przyrodniczy – 978
3. Uniwersytet im. A. Mickiewicza – 891
4. Akademia Wychowania Fizycznego – 735
5. Uniwersytet Medyczny – 687
6. Uniwersytet Ekonomiczny – 682
7. Collegium Da Vinci – 618
8. Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii – 407
9. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa – 321
10. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu – 303
11. Akademia Nauk Stosowanych w Pile – 205
12. Uniwersytet SWPS – 172
13. Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie – 164
14. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie – 146
15. Uniwersytet WSB Merito – 122
16. Wyższa Szkoła Logistyki – 81
17. Uniwersytet Artystyczny – 58
18. Akademia Nauk Stosowanych w Gnieźnie – 49
19. Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – 31
20. Akademia Kaliska – 25
21. Collegium Humanum – 14

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Grzegorz Ganowicz (przewodniczący Rady Miasta Poznania), Teofil Jesionowski (rektor Politechniki Poznańskiej), Dariusz Pietranis (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) oraz członkowie honorowi AZS: Wacław Michalski, Zygmunt Przybylski i Ryszard Wryk.