Organizatorzy i weryfikatorzy Akademickich Mistrzostw Polski spotkali się w ośrodku COSA AZS w Górkach Zachodnich, by wziąć udział w szkoleniu przed imprezami w sezonie 2021/2022.

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią i szkoleniach w formule on-line grupa organizatorów zawitała do nadmorskiego ośrodka, aby poznać tajniki organizacji zawodów cyklu. Wśród działaczy organizacji środowiskowych i klubów AZS z całej Polski nie zabrakło zarówno doświadczonych organizatorów, jak i nowych azetesiaków, przed którymi stoi wyzwanie przeprowadzenia AMP po raz pierwszy.

Szkolenie w czwartek otworzyło spotkanie organizacyjne, podczas którego wiceprezes AZS ds. rozwoju Mariusz Walczak oraz koordynator AMP Robert Krebok przedstawili program oraz nie kryli entuzjazmu z możliwości zorganizowania spotkania z działaczami AZS w formie stacjonarnej. Wieczorem uczestnicy mieli możliwość wysłuchania olimpijczyka, zawodnika AZS AWFiS Gdańsk, Piotra Myszki, o czym więcej pisaliśmy tutaj. Wieczór przebiegał pod znakiem turnieju piłki siatkowej, zorganizowanego przez Dawida Piechowiaka z działu UKF biura ZG AZS.

fot. Anna Szatanowska

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od wystąpienia wiceprezesa AZS ds. upowszechniania kultury fizycznej Tomasza Wróbla na temat działań Akademickiego Związku Sportowego w obszarze sportu powszechnego. Weryfikator Tomasz Olszewski zwrócił z kolei uwagę na współpracę zespołu organizatorów i weryfikatorów podczas AMP. Następnie Robert Krebok omówił najważniejsze aspekty organizacji Akademickich Mistrzostw Polski i opowiedział o zmianach regulaminowych w sezonie 2021/2022. Później działacze uczestniczyli w panelach dotyczących rozliczeń oraz kwestii organizacyjnych w oparciu o wcześniejsze doświadczenia organizatorów.

Popołudnie było w całości poświęcone zagadnieniom związanym z promocją wydarzeń. Mariusz Walczak wprowadził uczestników w kwestie dotyczące dbałości o wizerunek AMP oraz omówił ogólne założenia działań promocyjnych. Następnie Paweł Hochstim opowiedział o roli biura prasowego AZS i współpracy z organizatorami AMP, a Aleksandra Leszczyńska przybliżyła funkcjonowanie serwisu Pasja AZS. Z kolei Marta Dutkiewicz i Michał Walusza ciekawie przedstawili kwestie współpracy fotografem i filmowcem podczas wydarzenia sportowego.

fot. Anna Szatanowska

W piątkowy wieczór do organizatorów dołączyli weryfikatorzy AMP i obie grupy uczestniczyły w spotkaniu z sekretarzem generalnym AZS Dariuszem Piekutem, który opowiedział o bieżącej działalności Akademickiego Związku Sportowego i aktualnych wyzwaniach w sporcie akademickim. Później wszyscy wzięli udział w drugiej części turnieju piłki siatkowej. Na parkiecie pojawił się także jednorożec EUGenio, promujący przyszłoroczne Europejskie Igrzyska Akademickie (EUG), które w lipcu odbędą się w Łodzi.

EUG Łódź 2022 były jednym z tematów poruszonych w sobotnie przedpołudnie przez Mariannę Pikul podczas panelu poświęconego projektom europejskim. Organizatorzy mieli ponadto możliwość pozyskania wiedzy o projektach Erasmus+, realizowanych obecnie przez AZS. Szkolenie organizatorów zakończyło się spotkaniem, podczas którego uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami. W opiniach działaczy wybrzmiewała radość z możliwości spotkania na żywo oraz entuzjazm przed czekającą ich organizacją Akademickich Mistrzostw Polski.

fot. Anna Szatanowska

Do niedzieli w hotelu „Galion” szkolili się weryfikatorzy AMP, którzy wzięli udział w panelach dotyczących zmian regulaminowych AMP, obowiązków weryfikatora, trudnych sytuacji podczas AMP i sposobów radzenia sobie z nimi, a także współpracy organizatora z weryfikatorem. Tradycyjnie istotną częścią szkolenia był egzamin dla weryfikatorów – na podstawie jego wyników uczestnicy spotkania zostaną powołani do pełnienia tej roli na AMP w sezonie 2022.