W przeciwieństwie do komunikacji werbalnej, mimika jest uniwersalnym systemem sygnałów odzwierciedlającym stany emocjonalne danej osoby, który ma swoją dynamikę oraz zmienność.

Mikroekspresje są to bardzo krótkie, bo trwające zaledwie 50 milisekund, mimowolne wyrazy twarzy, które wykonujemy podczas doświadczania emocji. Pokazują się w sposób niekontrolowany i obrazują nasz stan w danej chwili.

Jako pierwsi zjawisko niekontrolowanych wyrazów emocji odkryli badacze Haggard i Isaacs, a dr Paul Ekman spopularyzował termin „mikroekspresja” prowadząc dalsze badania. Odkrył, że niezależnie od kultury czy kraju ludzie wyrażają i identyfikują siedem uniwersalnych emocji w jednakowy sposób, poprzez specyficzną pracę mięśni mimicznych. Proces ten wynika z angażowania odmiennych szlaków kontroli ruchów mięśni twarzy, aniżeli w przypadku ekspresji pokazywanych świadomie. Odbiór mikroeskpresji przez współrozmówcę przebiega głównie w sposób podświadomy, ponieważ są one bodźcami podprogowymi. Emocje sprzężone są z określoną mimiką, a reakcja mimiczna pojawia się automatycznie podczas przeżywanego stanu emocjonalnego. Wyniki Ekmana wskazują, że emocje nie są zjawiskiem kulturowym, ale biologicznym, a co za tym idzie, są one uniwersalne i stanowią wynik ekspresji genów. Dzięki genom pewne grupy mięśni wyrazowych twarzy kurczą się, jednocześnie manifestując się za pomocą wzorców.

Twarz jest oknem do naszego wnętrza, a niezależnie od kultury, języka czy pochodzenia wszyscy podzielamy tę powszechną formę komunikacji niewerbalnej. Mikroekspresja to mimowolny wyraz emocji, a dzięki zwiększonej świadomości możemy rozpoznać, kiedy zaczyna się reakcja emocjonalna lub kiedy jest ukrywana, a jej autor nie jest świadomy tego, co naprawdę czuje.

 

Więcej na temat holistycznego podejścia do zdrowia i stylu życia na facebooku i instagramie.

Tekst: Marta Gębala
Ilustracja: Angelina Jusiak
Fotografia: Zosia Gębala


O autorce:

Marta Gębala – doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, fizjoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz nauczycielka wychowania fizycznego, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Posiada kwalifikacje trenerskie i instruktorskie w zakresie form tanecznych oraz form prozdrowotnych takich jak pilates czy joga. Jest certyfikowanym instruktorem jogi twarzy. Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz członek Rady Zarządu Głównego AZS ds. sportu osób z niepełnosprawnościami. Nauczyciel akademicki w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadząca szkolenia, warsztaty, organizator eventów sportowo-rekreacyjnych. Autorka artykułów oraz doktorantka Wydziału Biologii UAM. Jej pasją jest holistyczne spojrzenie na różne aspekty naszego zdrowia, a misją propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zastosowanie różnych form relaksacji oraz regeneracji organizmu.