Mamy przedstawiciela w Radzie Działalności Pożytku Publicznego!

0
74

Decyzją przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, wicepremier Piotr Gliński powołał na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji jako jednego z przedstawicieli strony pozarządowej wiceprezesa AZS, Jakuba Kosowskiego.

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Jest również jedynym ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę pomiędzy sektorem publicznym a trzecim sektorem. Obecność w tym zacnym gronie przedstawiciela AZS jest więc bardzo dużym sukcesem i szansą na jeszcze mocniejsze zaakcentowanie roli naszej organizacji jako jednej ze strategicznych w obszarze działalności pozarządowej. To także podkreślenie naszej pozycji jako ważnego partnera dla przedstawicieli najwyższych urzędów w państwie.

Dr Jakub Kosowski od lat angażuje się czynnie w działalność na rzecz zwiększenia obecności trzeciego sektora w sferze działalności administracji publicznej (samorządowej i rządowej). Bezcenne doświadczenie, które z pewnością wykorzysta w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, zdobywał m.in.: pełniąc funkcję przewodniczącego RDPP miasta Lublin.

Tekst: Paweł Markiewicz
Foto: archiwum prywatne