Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS docenione przez Komisję Europejską! Podczas gali podsumowującej konkurs #BeINclusive działania Akademickiego Związku Sportowego w sferze sportu osób z niepełnosprawnościami zostały uznane za jedne z trzech najlepszych w Europie.

Konkurs #BeInclusive EU Sport Awards to inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana do instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych, których działania są ukierunkowane na włączenie społeczne wykluczonych grup. Dotyczy to więc m.in. mniejszości etnicznych, uchodźców, osób niepełnosprawnych, grup stojących w obliczu trudnej sytuacji społecznej. Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS przystąpiły do konkursu dzięki temu, że poprzez sport przyczyniają się do integracji wykluczonych mniejszości.

W tegorocznej edycji udział wzięło 181 projektów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. W pierwszym etapie Komisja EU wyłoniła pomysły, które awansowały do TOP-9 najbardziej wpływowych projektów wykorzystujących sport do zwiększenia integracji społecznej w Europie. Wśród finalistów znaleźli się Wielka Brytania – CU, Belgia – Integrated Karate for all, Polska – Integrative Championship, Dania – Ombold, Francja – Ovale Citoyen, Włochy – Run challenge, Portugalia – Surf Art, Holandia – U on Board oraz Austria – Vienna Hobby Lobby. Trzema najlepszymi inicjatywami zostały ogłoszone projekty z Portugalii, Polski oraz Francji.

– Integracyjne Mistrzostwa Polski to projekt, w którym najważniejsi są ludzie, tacy sami, wcale nie inni z powodu niepełnosprawności, bo przecież każdy z nas jest inny i potrzebuje w czymś pomocy – mówi Anna Stefaniak, uczestniczka zawodów, reprezentantka UMCS Lublin.

Projekt Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS realizowany jest od pięciu lat. W tym czasie przeprowadzono pięć cykli rozgrywek, obejmujących łącznie 39 zawodów dla studentów i pracowników uczelni wyższych z niepełnosprawnościami. Ponad 1700 uczestników mogło rywalizować w takich dyscyplinach jak: badminton, bilard, boccia, bowling, e-sport, goalball, pływanie, showdown, strzelectwo sportowe, szachy, tenis stołowy oraz żeglarstwo.

– Jestem niezwykle dumna, że nasz projekt Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS dla osób z niepełnosprawnościami został doceniony przez Komisję Europejską. Jest to niezwykły sukces całego teamu. Przyczynić się on może do wdrożenia idei na arenę europejską, ponieważ w Polsce sprawdził się w 100%. Jest to kolejny krok do upowszechniania kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami – mówi Marta Dalecka, wiceprezes ZG AZS ds. sportu osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz dumy i zaszczytu udział w konkursie ma także wymierny kształt. Wszyscy finaliści otrzymują na swoją działalność po 2.500 Euro. Zwycięzcy – w tym nasz projekt – otrzymają po 10.000 Euro nagrody! To na pewno wpłynie na dalszy rozwój Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS w kolejnych sezonach.

Organizatorzy IMP AZS:

Badminton – od 2020 – AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bilard – od 2016 – AZS Politechniki Częstochowskiej
Boccia – od 2016 – AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
Bowling – od 2016 – AZS Politechniki Częstochowskiej
E-sport – od 2020 – E-sport Association
Goalball – od 2016 – AZS Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Pływanie – od 2016 – AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Showdown – od 2016 – AZS Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
Strzelectwo Sportowe – od 2016 – AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego
Szachy – od 2016 – AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Tenis Stołowy – od 2016 – AZS Politechniki Poznańskiej, od 2020 – AZS Uniwersytetu Gdańskiego
Żeglarstwo – od 2020 – AZS Wilkasy

Od początku projekt Integracyjnych Mistrzostw Polski AZS finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Za udzielone wsparcie dziękujemy również Grupie LOTOS oraz Ministerstwu Sportu.