Inauguracja jubileuszu 100-lecia AZS Lublin

0
880

28 września o godz. 14:00 w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego znajdującej się murach uczelni, na której wszystko się zaczęło – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademicki Związek Sportowy w Lublinie w sposób uroczysty zainauguruje obchody jubileuszu stulecia istnienia.

Podczas uroczystości, uświetnionej obecnością gości, zaprezentowany zostanie program obchodów (zaplanowanych na cały rok akademicki 2021/2022) oraz w sposób szczególny podziękujemy tym, bez których AZS nie mógłby funkcjonować. Odbędzie się to poprzez wręczenie okolicznościowych „Medali Stulecia Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poprzez oglądanie transmisji online, jak również do czynnego włączenia się w jubileusz tak ważnej dla miasta i regionu organizacji, która od niedawna nosi dumne miano Ambasadora Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji na wydarzeniu Facebook AZS Lublin oraz na naszej stronie internetowej azs.lublin.pl. Osobą kontaktową w sprawach jubileuszu 100-lecia AZS Lublin jest Paweł Zagrodniczek (tel. 510 656 299, e-mail pawel.zagrodniczek@azs.lublin.pl).

Akademicki Związek Sportowy w Lublinie powstały 22 stycznia 1922 r. jest obok Lublinianki najstarszą, ciągle funkcjonującą organizacją sportową w tym mieście. Akademickie Koło Sportowe (jak oryginalnie zostało nazwane) powstało dzięki inicjatywie Tadeusza Jaworowskiego i wsparciu rektora Uniwersytetu Lubelskiego ks. Idziego Radziszewskiego.

Na przestrzeni stu lat AZS był domem dla wielu wybitnych sportowców, trenerów i oddanych działaczy. Warto wspomnieć choćby o medalistach olimpijskich: szermierzu Arkadiuszu Godelu, Małgorzacie Hołub-Kowalik i Malwinie Kopron czy Tomaszu Wójtowiczu, który przez pewien czas rozwijał swój talent właśnie z gryfem na piersi. To także doskonali hokeiści, siatkarze, koszykarki i koszykarze, któryz reprezentowali nasze miasto w rozgrywkach ekstraklasowych.

Dziś AZS Lublin to 12 klubów uczelnianych funkcjonujących przy niemal wszystkich uczelniach wyższych regionu. Organizacja jest jednym z fundamentów uniwersalnej idei kształcenia akademickiego łączącego naukę, zdrowie i kulturę. To także sport wyczynowy zlokalizowany wokół największej z uczelni, czyli Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, która pochwalić się może drużyną koszykarek, której ekstraklasowe tradycje sięgają 1966 r., i najlepszymi w kraju zespołami lekkiej atletyki i pływania.

Jubileusz stulecia Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie zamknięty będzie ramami roku akademickiego. Rozpoczniemy go konferencją we wrześniu 2021 r., a zakończymy ogólnopolską Galą Sportu Akademickiego 2022. Przygotujemy szereg imprez sportowych i wydarzeń towarzyszących, w tym m.in.: Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów Pierwszego Roku z udziałem blisko 700 zawodników z całego kraju, jedną z najważniejszych krajowych imprez lekkoatletycznych oraz promocję sportu akademickiego w regionie, którą nazwaliśmy AZS Lublin Tour.

Nie zabraknie także interdyscyplinarnej konferencji naukowej, okolicznościowej wystawy i publikacji. To zaledwie początek. O kolejnych działaniach informować będziemy podczas inauguracji obchodów. Powołaliśmy komitet honorowy obchodów, na czele którego stoi prof. Zdzisław Targoński – Prezes AZS Lublin, a w jego skład wchodzą m.in.: rektorzy uczelni wyższych Lublina, Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Lubelski, marszałek województwa, wojewoda lubelski, prezydenci miast akademickich regionu, prezes PKOl etc. To dla nas wielki zaszczyt i potwierdzenie tego, że AZS zajmuje niezwykle istotne miejsce w historii naszego miasta i regionu.

Stulecie to także okazja do poznania historii organizacji, dlatego też nagrywamy wspomnienia osób ważnych w jej dziejach oraz apelujemy o dzielenie się pamiątkami i fotografiami. Obchody to właściwy czas, by podziękować oraz oddać hołd i należny szacunek tym, którzy AZS-owi oddali serce i najlepsze lata swojego życia.

Autor: Paweł Markiewicz