Dołącz do Narodowej Reprezentacji Akademickiej!

0
849

Wyczynowych sportowców, którzy treningi łączą ze studiowaniem, zapraszamy do Narodowej Reprezentacji Akademickiej! 

Narodowa Reprezentacja Akademicka to nowy projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polegający na wsparciu procesu kształcenia studentów-sportowców i umożliwienie im połączenia kariery sportowej z nauką. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Wsparcie finansowe kierowane będzie bezpośrednio do uczelni, na których studiują uprawnieni do udziału w projekcie zawodnicy. Środki mogą zostać przeznaczone przez uczelnie na organizację indywidualnego toku studiów (do 100 godzin rocznie), przygotowanie i wprowadzenie możliwości kształcenia na odległość bądź na spotkania zawodników z tutorem lub opiekunem dydaktycznym (do 10 godzin rocznie).

Projekt powstał przy współudziale Akademickiego Związku Sportowego i Ministerstwa Sportu i Turystyki.

KRYTERIA

Do udziału w projekcie uprawnione są uczelnie publiczne i niepubliczne posiadające co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych, wśród których kształcą się osoby będące jednocześnie czynnymi sportowcami.

Student-sportowiec (student studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznej lub niepublicznej, posiadający obywatelstwo polskie), na którego mają być przekazane środki z projektu Narodowej Reprezentacji Akademickiej, musi należeć do jednej z poniższych grup:

• grupa szkolenia olimpijskiego A1 i A2 oraz medaliści Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Europejskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy
• medaliści Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w sportach paraolimpijskich
• medaliści Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Głuchych
• medaliści Uniwersjad i Akademickich Mistrzostw Świata – do ukończenia 30 roku życia
• zawodnicy z mistrzowską międzynarodową klasą sportową (MM) – do ukończenia 30 roku życia
• zawodnicy z mistrzowską klasą sportową (M) – do ukończenia 30 roku życia

Powyższe kryteria obejmują sporty objęte programem letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

ZGŁOSZENIA

Zawodnicy spełniający powyższe kryteria proszeni są o potwierdzenie swoich danych poprzez wypełnienie >>> ankiety oraz kontakt ze swoją uczelnią (dziekanatem lub rektoratem).
Uczelnia jest uprawniona do złożenia >>> wniosku o dofinansowanie w ramach projektu do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Akademicki Związek Sportowy i Ministerstwo Sportu i Turystki prześlą do MNiSW listę osób uprawnionych do udziału w projekcie, tj. spełniających wskazane powyżej wymogi sportowe.

WAŻNE DATY

• do 15 listopada 2019 r. – przekazanie przez Akademicki Związek Sportowy i Ministerstwo Sportu i Turystyki list studentów-sportowców uprawnionych do udziału w projekcie
• do 30 listopada 2019 r. – składanie wniosków przez uczelnie
• do 31 stycznia 2020 r. – weryfikacja wniosków
• styczeń/luty 2020 r. – powiadomienie uczelni o zakwalifikowaniu studentów-sportowców do udziału w projekcie oraz podpisanie umów na dofinansowanie

KONTAKT


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Sportu Wyczynowego AZS: sport@azs.pl.

Więcej informacji na stronie MNiSW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj