28 września 2021 roku w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującej się w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II AZS w Lublinie zainaugurował obchody jubileuszu stulecia powstania. Podczas uroczystości nie zabrakło ciepłych słów i najlepszych życzeń skierowanych dumnemu jubilatowi. 

AZS Lublin narodził się 22 stycznia 1922 r. na Uniwersytecie Lubelskim w kształtującej się dopiero przestrzeni szkolnictwa wyższego w Lublinie. O istocie i roli AZS w funkcjonowaniu akademii pisano w międzywojennym Lublinie mówiono podczas posiedzeń miejscowego uniwersytetu: „Akademicki Związek Sportowy jako jedyna placówka naukowa na Uniwersytecie Lubelskim ma za zadanie wychowanie przyszłych zdrowych obywateli kraju i propagandę środków do celu tego wiodących wśród najszerszych mas, a bezpośrednio wśród młodzieży akademickiej i starszej szkolnej. AZS jest więc niejako niezbędną cząstką i uzupełnieniem Uniwersytetu. Uniwersytet kształci ducha, AZS – ciało młodzieży”.

Niemal równo 100 lat po pojawieniu się idei powstania AZS w Lublinie, w miejscu, w którym wszystkie się zaczęło, pojawili się na uroczystej inauguracji obchodów rektorzy i władze wszystkich uczelni wyższych regionu, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i niemal wszystkich miast akademickich oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Po przedstawieniu kalendarza zaplanowanych w ramach obchodów wydarzeń i przedstawieniu rysu historycznego dumnego jubilata zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchania kilku wystąpień zaproszonych gości, którzy z szacunkiem i dumą wyrażali się o dotychczasowych osiągnięciach AZS Lublin, o jego roli w przestrzeniach uczelni, miast i regionu, jak również składali najszczersze podziękowania za dotychczasową pracę oraz życzyli kolejnych dziesiątek lat równie udanej działalności.

– Jesteście niezwykle ważnym podmiotem na mapie sportowej Województwa Lubelskiego. Do gratulacji należy dołączyć również podziękowania za promocję województwa. Jesteście doskonałym ambasadorem regionu – mówił Wojewoda Lubelski, Lech Sprawka, który po zakończeniu przemówienia wręczył na ręce Prezesa AZS Lublin „Medal Uznania”.

– Sport nie tylko przyczynia się do zdrowego współzawodnictwa, lecz także staje się szkołą, w której kształtują się także najlepsze cechy charakteru: wytrwałość, dążenie do pokonywania własnych słabości, gotowość w znoszeniu niedogodności dla osiągnięcia wyznaczonego celu, poszanowania reguł i zasad. Życzę by Akademicki Związek Sportowy w Lublinie nadal się rozwijał i kształtował tworzącą go społeczność w tym właśnie duchu – czytał w okolicznościowym adresie Ministra Edukacji i Nauki Prof. Ministra Czarnka jego pełnomocnik Marcin Jakóbczyk.

– Nas AZS-iaków jest ponad czterdzieści tysięcy. Wśród nich AZS Lublin stanowi bardzo ważną część nie tylko pod względem ilości, ale także dbałości o to, co dzieje się tu, na miejscu, ale także o to co, dzieje się w AZS w całej Rzeczypospolitej. Imponujecie tym, że funkcjonujecie organizacyjnie w sposób znakomity i że są tego efekty w sporcie akademickim – dodał prezes AZS, Prof. Alojzy Nowak.

– Dostrzegamy niesamowity charakter osób, które tworzą i reprezentują środowisko AZS. Sport to kształtowanie charakteru wbrew trudnościom i komplikacjom. Gratuluję, że ruch sportu akademickiego w naszym regionie się rozwija. Uważam, że przyznanie honorowego tytułu Ambasadora Województwa Lubelskiego dla AZS Lublin jest rzeczą w pełni uzasadnioną i państwo już dawno taki tytuł powinniście otrzymać. Idea, która przyświeca Państwa działalności, jest ideą wspaniałą, wartą rozszerzania wśród młodych mieszkańców województwa lubelskiego.

– Wokół AZS udało zgromadzić się ludzi i środowiska, którym zależało na tym, aby nie tylko reaktywować organizację, ale także stworzyć z niego coś w rodzaju koła zamachowego sportu młodzieżowego i studenckiego. Przez ostatnie lata działacze AZS, młodzi menadżerowie sportu uczyli się profesjonalizmu, z którego dziś są znani. I dla mnie jest dumą, kiedy zarządy dyscyplin sportowych jak chociażby Polski Związek Piłki Siatkowej mówią, że mogą w ciemno powierzyć największe imprezy z udziałem reprezentacji i klubów właśnie lubelskim menadżerom, lubelskiemu AZS-owi – mówił Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk.

W imieniu całego środowiska Prezes AZS Lublin Prof. Zdzisław Targoński oraz wiceprezes Paweł Markiewicz wręczyli władzom rektorskim uczelni wyższych Lubelszczyzny oraz prezesowi ZG AZS, Prof. Alojzemu Nowakowi okolicznościowe „Medale stulecia Akademickiego Związku Sportowego w Lublinie” jako wyraz wdzięczności za okazanie dotychczasowego wsparcia oraz nadzieję na rozwój współpracy, której celem jest przede wszystkim promocja uniwersalnych idei sportu oraz krzewienie kultury fizycznej wśród kolejnych pokoleń żaków w myśli starożytnej idei rzymskiego poety Juvealisa z Akwinu: „Mens sana in corpore sano” – „w zdrowym ciele zdrowy duch”.

Foto: Bartłomiej Wójtowicz
Autor: Paweł Markiewicz