Sala Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu była głównym miejscem pierwszych w 2022 roku obrad Zarządu Głównego AZS. W piątek władze AZS skupiły się na sprawach bieżących, sobotni poranek poświęcono na pracę nad budową strategii organizacji.

Posiedzenie otworzyła w imieniu gospodarzy prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – rektor uczelni. Po powitaniu przedstawiono prezentacje związane z działalnością Klubu Uczelnianego AZS UAM Poznań oraz Organizacji Środowiskowej AZS Poznań. W kolejnych punktach obrad prowadzonych przez Prezesa AZS Alojzego Nowaka skupiono się m.in. na działaniach Rad, sprawozdaniach z działalności ośrodków AZS oraz realizacji budżetu organizacji w 2021 roku.

Podkreślono bardzo dobrą sytuację finansową, wynikającą z realizacji w tym okresie bardzo wielu zadań, pozyskania nowych partnerów i sponsorów. Dodatkowe powody do zadowolenia przyniosły także zyski z prowadzenia działalności Ośrodków AZS w Wilkasach i Górkach Zachodnich. Zarząd Główny AZS zatwierdził także projektu budżetu na rok 2022.

W sobotniej, roboczej części spotkania odbyły się konsultacje dot. pracy nad budową strategii AZS. Był to kolejny etap działań nad projektem doskonalenia i rozwoju organizacji. Prace w tym zakresie koordynuje Maciej Chudkiewicz – socjolog, dziennikarz, trener grupowy, członek Rady Rozwoju AZS.