Władze AZS obradowały na Uniwersytecie Jagiellońskim

0
1410
fot. Anna Wojnar

W murach Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Popołudniowe obrady poprzedziło spotkanie przedstawicieli Prezydium ZG AZS z rektorem UJ prof. Jackiem Popielem.

W Collegium Novum UJ spotkali się: prezes AZS, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak, sekretarz generalny AZS Dariusz Piekut, wiceprezes ZG AZS ds. sportu osób z niepełnosprawnościami Marta Dalecka, wiceprezes ZG AZS ds. rozwoju Mariusz Walczak oraz reprezentujący w prezydium ZG AZS i Uniwersytet Jagielloński Konrad Wełpa, kierownik Biura Sportu UJ.

Rektor UJ prof. Jacek Popiel przypomniał szczególny wymiar spotkania, które zostało zorganizowane na UJ, czyli w miejscu, gdzie nie tylko narodziło się szkolnictwo wyższe w Polsce, ale także zawiązała się historia polskiego sportu akademickiego. To tutaj bowiem w 1909 roku założony został  Akademicki Związek Sportowy. Na UJ działa także najstarszy Klub Uczelniany AZS w Polsce.

fot. Anna Wojnar

Jak podkreślił prof. Alojzy Nowak, Uniwersytet Jagielloński wyróżnia się na tle innych uczelni pozytywnym podejściem do działalności sportowej, co zgodnie podkreślają zarówno zawodnicy, jak i działacze. Z uznaniem wypowiadał się także o pełnej poświęcenia pracy Konrada Wełpy, który jest ambasadorem UJ w dziedzinie sportu. Dla AZS zaangażowana postawa władz UJ jest bardzo cenna, ponieważ stanowi wzór, na którym opierać się mogą działania pozostałych polskich uczelni.

Wyrazem wdzięczności za zasługi w rozwoju sportu akademickiego było wręczenie rektorowi UJ prof. Jackowi Popielowi plakietki AZS „Za zasługi dla rozwoju sportu akademickiego”, do którego dołączony był okolicznościowy adres gratulacyjny.

Fot. Anna Wojnar

Po tym oficjalnym spotkaniu przedstawiciele władz AZS mieli okazję do zwiedzenia historycznych miejsc i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po południu rozpoczęły się obrady Zarządu Głównego z udziałem kolejnego z gospodarzy – prorektora ds. rozwoju prof. Jarosława Górniaka.

fot. Mariusz Walczak

W części roboczej władze AZS omawiały zagadnienia dot. m.in. sprawozdania finansowego za rok 2020, stanu realizacji programów dotacyjnych i umów sponsorskich za pierwsze półrocze 2021, stanu przygotowań do EUSA GAMES Łódź 2022. Zatwierdzono także wysokość składki członkowskiej na rok 2021/2022 i zadecydowano o wyborze na głównego ubezpieczyciela Grupy PZU S.A.

Źródło: własne i www.uj.edu.pl