Michał Spieszny AZS Kraków

W auli krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego spotkali się delegaci z klubów zrzeszonych w AZS Kraków, by podsumować dotychczasową działalność Zarządu oraz by wybrać nowe władze organizacji. 

Zebranie otworzył Prezes Michał Spieszny, który przywitał przybyłych delegatów i gości. Po słowach wstępu przekazał głos przewodniczącemu, którym został Wojciech Folta. Zebrani przeszli do porządku obrad, który wypełniali punkt po punkcie. Najdłużej zajął ich temat zmian statutowych. Przewodniczący Komisji Statutowej – Paweł Potoczek przedstawił kilkanaście poprawek, nad którymi pochylili się działacze AZS Kraków. Do najważniejszych zmian można zaliczyć długość kadencji (zmiana z dwóch na cztery lata) oraz zapis dotyczący składu Zarządu. Wcześniej oprócz sześciu członków Zarządu wybieranych spośród kandydatów na Walnym Zebraniu byli dokooptowywani przedstawiciele trzech największych klubów zrzeszonych w AZS Kraków. Obecnie Walne Zebranie postanowiło, iż będzie decydować o wyborze wszystkich dziewięciu członków Zarządu.

Po wystąpieniu Kazimierza Trybalskiego, Przewodniczącego Środowiskowej Komisji Rewizyjnej zostało przeprowadzone głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu. Zostało ono udzielone jednogłośnie. Była to już prosta droga do wyborów nowego Prezesa i władz AZS Kraków na nową czteroletnią kadencję.

Kandydat na funkcję Prezesa był jeden i był to dotychczas urzędujący Michał Spieszny. Zdobył on zaufanie niemal wszystkich głosujących. Następnie delegaci przeprowadzili tajne głosowanie i spośród sześciu kandydatów wybrali pięć osób do Środowiskowej Komisji Rewizyjnej: Wojciecha Foltę, Dominika Jurasińskiego, Magdalenę Kozień, Michała Myszkę i Kazimierz Pieczorę; trzy osoby do Środowiskowego Sądu Koleżeńskiego: Krzysztofa Hodura, Lecha Pankiewicza i Kazimierza Trybalskiego oraz dziewięciu z dwunastu kandydatów na Członków Zarządu AZS Kraków. Warto przypomnieć, iż do składu Zarządu według statutu zostaje dokooptowany Sekretarz wybierany przez Zarząd, w związku z czym ostatecznie jest to jedenaście osób, na czele z Prezesem. Dodatkowym obowiązkiem było wybranie sześciu delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczy Zarządu Głównego AZS.

W trakcie Walnego Zebrania zostały wręczone odznaki Akademickiego Związku Sportowego dla wieloletnich działaczy ze środowiska AZS Kraków. Na wniosek Marka Szlachty zgłoszonych do odznaczeń Zarządu Głównego było sześć osób. Byli to: Daniel Bukalski, Jarosław Jakubski, Edyta Wiencek, Maciej Woźniak, Karolina Zarazka oraz Monika Ziembowicz. Cała szóstka z rąk reprezentantów Zarządu Głównego – Konrada Wełpy i Pawła Potoczka – otrzymała wyjątkowe wyróżnienie, tj. złote odznaki Akademickiego Związku Sportowego.

Zaraz po Walnym Zebraniu odbyło się pierwsze zebranie Zarządu AZS Kraków, podczas którego wybrano Sekretarza oraz Wiceprezesów.

Skład Zarządu AZS Kraków na kadencję w latach 2022-2026:

Michał Spieszny – Prezes Zarządu
Mateusz Zubik – Wiceprezes ds. finansowo-organizacyjnych
Daniel Bukalski – Wiceprezes ds. sportowych
Monika Ziembowicz – Sekretarz
Mateusz Bujarek, Jarosław Jakubski, Paweł Potoczek, Krzysztof Pszczółka, Kinga Tabor, Aleksandra Świdroń, Maciej Woźniak – członkowie Zarządu