Od pomysłu do projektu w jeden dzień

0
523
baner - warsztaty z ekspertem - 1

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów regionalnych Erasmus+ Sport pod nazwą „Od pomysłu do projektu w jeden dzień” zorganizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Spotkania są kontynuacją cieszącej się ogromnym zainteresowaniem VIII Konferencji Erasmus+ Sport, która miała miejsce 20 listopada 2023 r. w Krakowie. Do udziału w niej zgłosiło się ponad 300 osób z 250 organizacji i instytucji z całej Polski.

Teraz – jako uczestnik cyklu warsztatów – masz szansę zgłębić tajniki programu Erasmus+ Sport i otrzymać wiedzę od ekspertów w tworzeniu projektów w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej. Celem wydarzeń jest wsparcie wnioskodawców nie tylko w zakresie rozumienia zasad programu, ale przede wszystkim dostarczenie zasobów pozwalających napisać własny projekt.

Erasmus+ Sport otwiera przed instytucjami szerokie możliwości rozwoju międzynarodowego, a dofinansowania projektów mogą sięgnąć nawet do 450 tys. euro! To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych współpracą międzynarodową: pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych instytucji.

Wydarzenia odbędą się w formie stacjonarnej w sześciu miastach w Polsce, w których są zlokalizowane Centra Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Poznań – 11 grudnia 2023 r., Biblioteka Politechniki Poznańskiej (formularz zgłoszeniowy)
Kraków – 12 grudnia 2023 r., Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie (formularz zgłoszeniowy)
Gdańsk – 13 grudnia 2023 r., Welcome Centre – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (formularz zgłoszeniowy)
Wrocław ­– 13 grudnia 2023 r., Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Wrocław (formularz zgłoszeniowy)
Łódź – 15 grudnia 2023 r., Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (formularz zgłoszeniowy)
Gliwice – 18 grudnia 2023 r., siedziba podstrefy gliwickiej KSSE SA (formularz zgłoszeniowy)

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu oraz zakwaterowania.

Warsztaty poprowadzą:
– Marianna Pikul, koordynator projektów, Akademicki Związek Sportowy / Poznań, Łódź;
– Kama Kępczyńska, prezes Fundacji Creativity Works Europe / Gliwice, Kraków;
– dr Grzegorz Botwina, prezes Fundacji Institute for Sport Governance / Gdańsk;
– Jakub Kalinowski, prezes V4 SPORT / Wrocław.

Ramowy program wydarzeń obejmuje zarówno wprowadzenie do programu Erasmus+ Sport (m.in. cele i priorytety, ofertę, źródła wiedzy), jak i pogłębienie wiedzy na temat Mobilności kadry w dziedzinie sportu (Akcja 1) i specyfiki Akcji 2 (założenia projektów, zasady, elementy istotne podczas wnioskowania etc.).

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych podejmowaniem działań w sektorze Erasmus+ Sport, m.in.:
– pracowników uczelni, organizacji sportowych, NGO, przedsiębiorstw, szkół, samorządów i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe w dziedzinie sportu;
– nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty poświęcone aktywności fizycznej oraz zdrowemu trybowi życia;
– pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
– koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu Erasmus+ Sport w Przewodniku po programie Erasmus+ 2024.

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja i instytucja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Wnioskodawcą mogą zostać m.in. kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) z obszaru sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport, promocji aktywności fizycznej, działające we współpracy z zagranicznymi partnerami lub planujące ją nawiązać (minimalna liczba partnerów zależy od wybranej kategorii działania).

Program ramowy warsztatów Erasmus+ Sport „Od pomysłu do projektu w jeden dzień”
9:00–9:30 Rejestracja uczestników. Przerwa kawowa
9:30–9:40 Powitanie
Erasmus+ Sport – podstawowe założenia programu
9:40–11:40 Sesja I
Jak wnioskować i realizować projekt dofinansowany z programu Erasmus+ w sektorze Sport / Warsztaty z tworzenia projektów mobilności kadry sportowej (KA182) / Priorytety i wytyczne dla wnioskodawców / Cele i zasady mobilności oraz mechanizm finansowania / Proces wnioskowania / Przykłady dobrej praktyki / Pytania i odpowiedzi
11:40–12:00 Przerwa kawowa
12:00–14.00 Sesja II – warsztaty z możliwości tworzenia projektów w centralnej Akcji 2 Erasmus+ Sport / Partnerstwa współpracy, Partnerstwa na małą skalę / Priorytety i wytyczne dla wnioskodawców / Zasady poszczególnych typów projektów i mechanizm finansowania / Proces wnioskowania / Przykłady dobrej praktyki / Uwagi i wskazówki do procesu wnioskowania w akcjach centralnych / Pytania i odpowiedzi

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Komisji Europejskiej oraz dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.