Niemal półwieczny obiekt AZS w Poznaniu nareszcie doczekał się modernizacji. Po ponad 30 latach użytkowania wymieniony został tartan, a już teraz planowane są kolejne inwestycje. 8 lutego 2021 roku AZS pochwalił się efektami prac ostatnich miesięcy.

Budowa hali lekkoatletyczno-tenisowej przy ul. Pułaskiego rozpoczęła się w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego kierownika sekcji lekkiej atletyki AZS i odpowiedzialnego za obiekty Sylwestra Majewskiego. Olbrzymi wkład w to przedsięwzięcie miał również wiceprezes zarządu poznańskiego AZS i późniejszy prezes, Zygmunt Przybylski.

– Budowa hali odbywała się systemem gospodarczym, gdzie środki były szukane na bieżąco. Z pozoru prosta konstrukcja przysporzyła ostatecznie wielu problemów, jak chociażby niewydajny system grzewczy, który po dziś dzień hartuje naszych zawodników. Hala została oddana ostatecznie do użytku około roku 1989, a w latach 90-tych została wzbogacona o ściankę wspinaczkową. W obiekcie jest też profesjonalna siłownia dla sportowców wyczynowych, głownie lekkoatletów i tenisistów – opowiadał podczas „nowego otwarcia” prezes AZS Poznań, Tomasz Szponder.

W uroczystości przecięcia wstęgi uczestniczyła też Ewa Bąk, dyrektor Wydziału Sportu UM Poznania oraz Tadeusz Osik, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wymiana nawierzchni kosztowała 480 tys. zł, a większość środków pochodziła z budżetu miasta, które wspiera AZS Poznań we wszystkich działaniach.

– W tym roku przekażemy 220 tys. zł na założenie ogrzewania po to, by z hali można było korzystać przez dwanaście miesięcy w roku. Dla nas to tylko początek poważniejszych inwestycji, które czekają miasto w tym roku – zapowiedziała Ewa Bąk.

Fot. Kacper Czarnota