Ponad stu zgromadzonych gości w Sali Lubrańskiego, w głównym gmachu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Collegium Minus – było świadkami uroczystości jubileuszowej, która wieńczyła 45 lat pracy naukowej, wydawniczej i działalności społecznej prof. dr. hab. Ryszarda Wryka.

Jubilat jest historykiem związanym zawodowo z UAM od 1976 roku. Natomiast już w 1972 roku, na I roku studiów, związał się z Akademickim Związkiem Sportowym. Społecznikowską karierę rozpoczynał jako prezes KU AZS UAM. Przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej jako człowiek nauki, a zwieńczeniem tej drogi było nadanie mu przez Prezydenta RP tytułu profesora zwyczajnego. Tytułowany „naczelnym historykiem AZS” jest m.in. autorem I tomu oraz redaktorem „Dziejów Akademickiego Związku Sportowego”, autorem „Dziejów Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu 1919-2019” i de facto encyklopedycznego opracowania, cenionego nie tylko w sportowym Poznaniu, „Poznaniacy na igrzyskach olimpijskich 1924-2018”. Lista jego publikacji liczy ponad 300 pozycji, w tym 13 monografii.

Równolegle z pracą naukową na UAM uczestniczył także w ruchu wydawniczym. Pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego (1993-2012), a następnie Wydawnictwa Nauka i Innowacje (2013-2012).

Azetesiak z krwi i kości. Był m.in. członkiem Prezydium Zarządu Głównego AZS, prezesem AZS Poznań, a obecnie, już od kilku kadencji, sprawuje funkcję wiceprezesa AZS Poznań ds. organizacyjnych. Za twórczość naukową został nagrodzony Złotym Wawrzynem Olimpijskim. Jest członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej i od 2016 roku Członkiem Honorowym AZS.

W trakcie podniosłej uroczystości jubileuszowej moderowanej przez prodziekana Wydziału Historii, prof. UAM dr hab. Przemysława Matusiaka, okolicznościowe mowy wspominające osiągnięcia i zasługi jubilata wygłosili: prorektor UAM – prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, dziekan Wydziału Historii UAM – prof. dr hab. Józef Dobosz, kierownik Zakładu Historii Najnowszej na tym Wydziale – prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, zastępca prezydenta Miasta Poznania – Jędrzej Solarski oraz prezes Organizacji Środowiskowej AZS Poznań – Tomasz Szponder. Odczytano także okolicznościowe listy, które przesłali Profesorowi m.in. byli rektorzy UAM – prof. dr. hab. Bogdan Marciniec i prof. dr hab. Bronisław Marciniak, prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, a także prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Andrzej Kraśnicki.

Spotkanie uświetnił recital artystki zapowiedzianej jako królowa koloratury – Marty Wryk, córki jubilata. Zgromadzeni usłyszeli aż siedem pięknie wykonanych pieśni z repertuaru klasycznego i rozrywkowego. Występ wzbudził niekłamany entuzjazm słuchaczy, którzy nagrodzili Martę Wryk gromkimi oklaskami.

Ostatnim akcentem uroczystości były słowa skierowane do zgromadzonych przez jej bohatera, który we wzruszającej mowie wskazał na motywy i drogowskazy, jakimi kierował się i wciąż się kieruje w codziennym życiu, pracy oraz działalności społecznej. Profesor Ryszard Wryk zakończył wystąpienie podziękowaniami, złożonymi najbliższej rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom.

Piotr Kuś